Teemu Tuominen 23.10.2017 4 min read

Vinterisolering av en mobil betongfabrik


Allmänt

Vinterisoleringen säkerställer oavbruten produktion året runt, oavsett vädret. Noggrant utformad och genomförd vinterisolering förbättrar arbetsmiljön och medför betydande besparingar i värmekostnaderna.

Mobila betongfabriker med modulkonstruktion kan vinterisoleras, utrustas och förmonteras redan på fabriken. Detta sparar tid och håller monteringskostnaderna nere och produktionen kan komma igång snabbare på det nya stället. Vinterisoleringen är en integrerad del av fabrikens konstruktioner.

 

Demontering och återmontering av vinterutrustning vid flyttning 

Tidsplaner innebär ofta utmaningar för byggprojekt. Startdatumen för färdigbetongleveranser har angetts och dessa tidsplaner är bindande. Det är därför viktigt att få igång produktionen. Det har gjorts upp en projekttidtabell för flyttning av betongfabriken och inga överraskningar eller oförutsedda och tidskrävande arbetsfaser behövs.

Nästan utan undantag är färdigbetongproduktionen som störst på våren, sommaren och hösten, medan flyttningar av fabriker sker på vintern. Det är viktigt även på vintern att få igång produktionen så snart som möjligt, även om vintertiden har sina egna utmaningar.  Det tar tid att montera en lämplig vinterutrustning i kalla och fuktiga arbetsförhållanden, men det är en sak som man inte kan kompromissa med.  Det finns några frågor som "Var natten för kall? eller "Vilken tid får vi de första bilarna att gå?" som ingen färdigbetongleverantör vill fråga.

tecwill-pic05 (1).jpg

Kolla och jämför, räkna ut den totala kostnaden för vinterutrustning 

  • kontrollera hur köldbryggor minimeras mellan stommen och utomhusluften 
  • kontrollera installationernas kvalitet och täthet och också arbetskvaliteten
  • ta reda på var utrustningsfasen utförs: ute på byggplatsen eller inne i produktionshallen?
  • kontrollera isoleringspanelernas tjocklek
  • ta reda på uppvärmningssystemets effekt och hur den påverkar uppvärmningskostnaderna
  • kontrollera om vattenutrustningen är färdigt värmeisolerad, varefter anslutningen är lätt att utföra, eller behöver du hjälp av en rörmokare?
  • kontrollera vinterisoleringen av tillsatsmedelsslangarna mellan behållarna och vågen
  • ta reda på om vinterutrustningen är en del av fabrikens konstruktioner eller om den måste demonteras och transporteras separat
  • ta reda på om utrustnings- / monterings- / byggkostnaderna innehåller kostnader för vinterutrustningen. Om så inte är fallet, ta reda på hur monteringskostnaderna delas på byggplatsen (bilkran, personkranar, arbetskraft, tidtabell)

Tecwill

Har du några frågor? Kontakta Teemu Tuominen via telefon 010 830 2914 eller skicka honom ett meddelande.

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914