Janne Tuomikko 23.06.2020 16 min read

Installation av betongfabrik under coronakrisen - COVID 19

COVID-19-pandemin har inneburit nya utmaningar för betongbranschen och väckt många frågor hos företagare. Hur påverkar pandemin leveranser av betongfabriker? Är det möjligt att installera och ta betongfabriken i drift under denna kris? Är det möjligt att hålla tidsplanen och beakta personalens säkerhet?

Nu kommer vi att jämföra olika typer av betongfabriker och deras installationsmöjligheter under dessa undantagsförhållanden.

 

Faktorer som bör beaktas vid installation av betongfabrik under undantagstider

Den viktigaste faktorn som påverkar installationstiden är fabrikens färdighetsgrad när den levereras. Färdighetsgraden beror på betongfabriksmodellen. En betongfabrik kan levereras i delar och modulerna och delarna monteras ihop på byggplatsen. Denna typ av leverans innehåller utrustning, stödkonstruktion, bultar och muttrar som också måste monteras på plats. Dessutom krävs andra installationer: elektricitet, vattenledningar, isoleringar och så vidare. Ett sådant här projekt tar mycket tid och kräver mycket personal. Under undantagsförhållanden, när säkerheten är ytterst viktigt, är denna fabriksmodell uppenbarligen inte det bästa alternativet.

Betoniaseman asennus

Isoleringar, elektricitet, rörsystem

Om betongfabriken kommer att producera betong också på vintern, är isoleringspaneler nödvändiga. Betongproduktion behöver också vatten och el. Är rörledningar och kablar förinstallerade eller måste de installeras på byggplatsen? Hur är det med isoleringspaneler och deras stomme? Om betongfabriken är konstruerad för vinterbruk, är dessa delar väsentliga.

Det är uppenbart att om betongfabriken redan är utrustad med så många förinstallerade utrustningar och system som möjligt, så är den ett bra alternativ under undantagsförhållanden. Installationstiden blir kortare och personalbehovet och smittorisken minskar.

I tabellen nedan jämförs olika typer av betongfabriker och deras för- och nackdelar:

 
BETONGFABRIK  I BYGGSATS
MODULUPP-BYGGD BETONGFABRIK
(FÄRDIG-INSTALLERAD SOMMARMODELL)
MODULUPP-BYGGD    BETONGFABRIK
(FÄRDIG-INSTALLERAD VINTERMODELL)
UTRUSTNING
- Inte installerad, installationen sker på byggplatsen
+ Färdig-    installerad
+ Färdiginstallerad
MODULER
- Inte installerade, installationen sker på byggplatsen
+/- Delvis installerade (vinterisoleringarnas stomme saknas)
+ Färdiginstallerade
ELEKTRICITET
- Inte installerad, installationen sker på byggplatsen
+/- Delvis installerad (fastighetsel saknas ofta)
+ Färdiginstallerad
VATTEN-LEDNINGAR OCH ISOLERING 
- Inte installerade, installationen sker på byggplatsen
- Inte installerade, installationen sker på byggplatsen
+ Färdiginstallerade
VÄRME-ISOLERINGARNAS STOMME
- Inte installerad, installationen sker på byggplatsen
- Inte installerad, installationen sker på byggplatsen
+ Färdiginstallerad
VÄRME-ISOLERINGAR
- Inte installerade, installationen sker på byggplatsen
- Inte installerade, installationen sker på byggplatsen
+ Färdiginstallerade
INSTALLATIONS-TID OCH PERSONAL-BEHOV
- Mycket lång installationstid – kan ta flera månader
- Stort behov av arbetskraft under hela installationen 
- Stort behov av kranar
- Extern experthjälp behövs
- Ganska lång installationstid – kan ta flera månader
- Stort behov av arbetskraft
- Stort behov av kranar
- Extern experthjälp behövs
+ Snabb installationstid
+ Litet personalbehov
+ Inte nödvändigt att anlita extern experthjälp
FÄRDIGHETS-GRAD
30%
Siirrettävä betoniasema
60%
Betoniasema
 
90%
90ll-2
 

 

Sammandrag

Som tabellen ovan visar är den förinstallerade vintermodellen det bästa alternativet i coronans tid. Den är säker, eftersom personalbehovet är litet och installationen kan genomföras på mycket kort tid – till och med inom en vecka. När betongfabriken testas före leverans, kan dess funktionalitet säkerställas. Detta gör installationsprocessen och ibruktagandet av fabriken snabbare.

Utöver detta kan vintermodellen installeras av den lokala personalen och därför är det inte nödvändigt att anlita extern personal. Vid behov kan experter kontaktas på distans vilket minimerar infektionsrisken.

Moduuliasema, Betoniasema

Tecwills förinstallerade betongfabriker

Tecwill levererar vinterutrustade betongfabriker till sina kunder. Fabrikerna är helt förinstallerade och testade. Alla nödvändiga moduler och utrustningar, som el, vattenledningar och isoleringar, installeras färdigt och fabriken testas innan den levereras till kunden. Att installera och sätta denna typ av betongfabrik i drift är enkelt - även under Corona. Vid behov erbjuder Tecwill också fjärrsupport, till exempel via en videoanslutning, som har visat sig vara en bra lösning under dessa exceptionella tider.

 

Lämna en kontaktförfrågan »

 

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911