Janne Tuomikko 05.08.2021 11 min read

Leverans och installation av Cobra C40 under Covid-19-pandemin

Jordfuktig betong för specialprojekt

Företaget PRDM Trakt Sp. z o.o. letade efter en ny betongfabrik som skulle tillverka jordfuktig betong för specialprojekt. Produktionsvolymerna skulle inte vara stora, men jämn betongkvalitet, rätt förhållande mellan vatten och cement och perfekt blandningsresultat var högst upp på kundens kravlista.

Trakt beslutade att köpa Mini Cobra C40 som matchade företagets krav. Leveransavtalet undertecknades i början av 2020 strax före koronaviruspandemin.

Det gjordes några förändringar i Cobra grundmodellen. Den traditionella COBRA C40 hisslösningen ersattes med en lyfttransportör. Dessutom byggdes fabriken och ballastsilorna i L-form. 

CobraC40Bild 1, Cobra C40

Utrustning för betongfabrik

Fabriksmodellen som levererades till Polen har fyra ballastsilos, två cementsilor och full vinterutrustning. Mini Cobra C40 -fabriken är utrustad med ett värmesystem så att det går lättare att ansluta en värmecontainer till fabriken i ett senare skede. Blandaren är en högkvalitativ planblandare med motströmsprincip. Lapa 1000 TY -blandaren är tillverkad i Finland och passar perfekt för produktion av jordfuktig betong.

Ovanför blandaren placerades en extra mellanbehållare dit en ballastsats kan lyftas in i. Detta ökar fabrikens produktionskapacitet. I många betongfabriksmodeller doseras ballaster direkt i blandaren med en WLC-transportör, vilket i sin tur minskar fabrikens produktionskapacitet. 

COVID-19-pandemisituationen under våren 2020 medförde ytterligare utmaningar för betongbranschen. Installation av betongfabriker och start av betongproduktion var krävande och det var inte lätt att få tillgång till nödvändiga komponenter. Bland annat cementsiloutrustningar var svåra att leverera på grund av Corona-vågen som rasade i Italien under våren 2020.

Vi var också tvungna att noga överväga hur vi kunde installera och testa betongfabriker på ett säkert sätt och begränsa våra sociala kontakter i Tecwills monteringsfabrik i Joensuu. Vi delade in monteringsteamet i smågrupper som arbetade självständigt och undvek onödiga kontakter med varandra. Slutligen lyckades allt och betongfabriken Cobra C40 blev färdig enligt det överenskomna schemat.

Customers production siteBild 2, Byggplatsen

Installation av fabrik under coronapandemin

När betongfabriken var testad och redo för leverans började utmaningarna med installationen och idrifttagningen. Den största utmaningen var att få Tecwills personal till Polen. Flygtrafiken stod stilla, så det enda alternativet var att resa med bil till Åbo, därifrån med fartyg till Sverige och med ett annat fartyg till Polen. Att resa till Polen var möjligt endast för affärsresenärer och därför ordnade Tecwill alla nödvändiga dokument och fick specialtillstånd att passera gränsen. Slutligen anlände personalen till arbetsplatsen i tid och installationen kunde börja enligt schemat.

Safe installation of concrete plantBild 3, Installation av betongfabrik med med speciell hänsyn till rådande begränsningar och säkerhetsföreskrifter.

Förutom de grundläggande verktygen och arbetskläderna var Tecwills personal utrustad med personlig skyddsutrustning och desinfektionsmedel. Därför var det  lätt att undvika sociala kontakter. Cobra fabriker är lätta och snabba att installera och installationsprocessen kräver inte så många installatörer. Hela installationsprocessen utfördes i en separat ”bubbla” med hänsyn till säkerhetsavstånd.

Betoniaseman asennusBild 4, Installation av betongfabrik

Fjärrutbildning och idrifttagning av fabrik

Den förtestade Cobra fabriken är enkel och snabb att ta i drift. Efter installationen av betongfabriken genomfördes produktionsstarten och den tillhörande utbildningen nästan helt på distans. Den nya operatören satt ensam i kontrollrummet och fick hjälp från Tecwills personal via fjärranslutning från Gdańsk och Joensuu. Detta minimerade kontakterna under idrifttagningen. Tecwill-experter hjälpte och rådgav kundens personal fram till början av betongproduktion. Den gemensamma tiden i det lilla kontrollrummet kunde minimeras, vilket i den situationen var de lokala myndigheternas krav och mycket viktigt för arbetarnas säkerhet.

Ur pandemisynpunkt var det avgörande att fabriksmodulerna var fullt utrustade, förinstallerade, isolerade och fabrikstestade. Detta möjliggjorde idrifttagningen på distans, förkortade installationstiden på byggplatsen, minskade behovet av arbetskraft och påskyndade produktionsstarten.

Tack vare kundens och leverantörens gemensamma ansträngningar genomfördes monteringen enligt tidtabellen. Dessutom, tack vare de försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera risken för virusöverföring, blev ingen i installationsteamet smittad.

Både kunden och leverantören bevisade att gott engagemang och samarbete möjliggör smidig leverans och installation av en betongfabrik även under exceptionella tider. Detta uppnåddes tack vare Covid-19-skyddsåtgärder och den färdigmonterade Cobra betongfabriken.

Maakostea betoniBild 5, Jordfukting betong

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911