Janne Tuomikko 16.01.2017 4 min read

Ska man skaffa en egen betongfabrik eller köpa färdigbetong?

Ison rakennusprojektin betonin tuotannon järjestäminen

När ett byggprojekt sätts i gång, är betongbehovet stort. Då blir det aktuellt att räkna ut om det blir billigare att köpa färdigbetong eller investera i en egen mobil betongfabrik.

För att kunna jämföra alternativen, måste man veta det totala behovet av betong och maximibehovet som har bestämts av projektets konstruktör. Dessutom skall man beakta några andra faktorer som påverkar projektet, t.ex. klimat, terräng och logistik.

Ison rakennusprojektin betonin tuotannon järjestäminen

Nedan finns en lista över fördelar och nackdelar med båda alternativen.

Fördelar med att köpa färdigbetong

 • Man kan beställa endast den nödvändiga mängden betong och man behöver inte förbinda sig till andra investeringar.

Nackdelar med att köpa färdigbetong

 • Långa sträckor och dyra transportkostnader
 • Svårt att åka in i byggområdet, t.ex. på grund av trafikstockningar
 • Färdigbetongföretagets produktionsförmåga och eventuella störningar i produktionen

Fördelar med egen betongfabrik

 • Garanterar en jämn betongproduktion
 • Det effektiva uppvärmningssystemet säkerställer betongproduktionen även under hårda vinterförhållanden
 • En mobil betongfabrik monteras och testas färdigt på fabriken. Monteringen tar 3-8 dagar
 • Lätt att transportera till byggplatsen, en containerkonstruerad betongfabrik kan transporteras till sjöss
 • En mobil betongfabrik kan flyttas från ett projekt till ett annat eller säljas efter projektet
 • Nackdelar med egen betongfabrik

 •  Utrymmesbehovet på tomten minst cirka 2500 m2.

 • I ett kort projekt (t.ex. under ett år) är det utmanande att återbetala investeringen under projektetIson rakennusprojektin betonin tuotannon järjestäminen

Som en fackkunnig leverantör av betongfabriker känner vi till utmaningar och krav för betongproduktion och hittar alltid en lämplig kostnadseffektiv lösning på dem. 

Vi står vid din sida redan från början av projektet och genomför projektet till slut snabbt och effektivt. Vi ger dig också alla tekniska uppgifter som gäller bygglov och miljötillstånd.

Dessutom kan vi hjälpa till med att beräkna investeringens totala kostnader och med att göra finansieringsarrangemang.

Behöver ditt byggprojekt en egen betongfabrik?  

 

Begäran om ytterligare information »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911