Janne Tuomikko 16.04.2018 6 min read

Fem skäl till att skaffa en mobil betongfabrik med ett flygande doserings- och vägningssystem

5 reasons to purchase a portable concrete batching plant with the “flying” aggregate dosing and weighing system

Ett flygande doserings- och vägningssystem för ballast ger många fördelar jämfört med andra traditionella doserings- och vägningssystem.

I denna blogg berättar jag mer om systemets viktigaste fördelar.


1. Högre noggrannhet ­– sparar cement!

Det innovativa "flygande" vägningssystemet kan dosera och väga ballast med några kilograms noggrannhet. Vanligen kompenseras ojämn ballastdosering med extra cement för att nå tillräcklig hållfasthet. Med hjälp av det "flygande" doserings- och vägningssystemet nås en tillräcklig hållfasthet med mindre mängd cement.

Systemet sparar cement 20-30 kg per kubikmeter. När det gäller pengar, kan man spara så mycket som hundra tusen euro per år.

2. Lägre ballastsilo och påfyllningshöjd – mindre utrymme krävs!

Tack vare det "flygande" doserings- och vägningssystemet är ballastsilon ungefär 3-5 meter lägre jämfört med traditionella fabriker utrustade med bandvåg.

En låg ballastsilo resulterar också i en lägre fyllningsramp vilket leder till stora besparingar i bränsle- och driftskostnader för hjulmaskiner. Det är också förmånligare att bygga rampen och den ryms i ett litet utrymme. Tack vare sin kompakta konstruktion kan hela betongfabriken placeras på en mindre tomt vilket innebär en betydande fördel särskilt i täta stadsområden.

3. Mindre koldioxidutsläpp – mindre koldioxidavtryck!

Cementtillverkning orsakar stora koldioxidutsläpp i atmosfären. Genom att spara cement med hjälp av det "flygande" doserings- och vägningssystemet minskar också koldioxidutsläppen. Fabriken representerar därför en hel ny miljövänlig teknik vid betongtillverkningen.

En annan faktor som minskar utsläpp är antalet elmotorer för transportörer och deras storlek. Tack vare den lägre silokonstruktionen och dess avancerade teknologi är transportörernas elektriska effekt upp till 50% mindre än hos traditionella fabriker med bandvåg. En låg ramp minskar också utsläpp från hjulmaskiner, eftersom körsträckor blir kortare och ballast behöver inte lyftas in i höga silor.

5 reasons to purchase a portable concrete batching plant with the “flying” aggregate dosing and weighing system

4. Modulär konstruktion - snabb att montera och flytta till ett nytt ställe

Den flygande vägningen möjliggör att hela betongfabriken kan göras färdig på fabriken. Monteringen på byggplatsen sker på mycket kort tid och produktionen kan startas omedelbart. Elektriska anslutningar har gjorts med snabbkopplingar. Också demontering av fabriken kommer att ske inom några dagar, varefter fabriken åter kan byggas upp på ett nytt ställe.

5. Färdig installerad vinterutrustning

All vinterutrustning är färdiginstallerad från fabrik, inklusive isoleringspanelerna och uppvärmningssystemet för ballast, och de behöver inte monteras ner när fabriken flyttas till ett nytt ställe. Traditionellt byggande på byggplatsen och dyra lyftkranskostnader kommer att försvinna.


5 reasons to purchase a portable concrete batching plant with the “flying” aggregate dosing and weighing system

Slutsats

Tecwill använder det flygande doserings- och vägningssystemet i COBRA och ARCAMIX fabriker.  Vår långvariga erfarenhet av betongproduktion och kundfeedback har bidragit till att förbättra systemet som är en bra lösning för både en fast och mobil betongfabrik.

Om du vill ha ytterligare information, tveka inte att kontakta mig.


Läs mer om:
COBRA betongfabriker »

 

Läs mer om:
 
ARCAMIX BETONGFABRIKER
avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911