Teemu Tuominen 30.08.2019 5 min read

Säkert underhåll av betongfabrik

Arbetssäkerheten kommer alltid först

Tecwills mobila betongfabriker är CE-märkta, vilket innebär att drifts- och underhållsarbeten utförs på ett säkert sätt. Fabrikerna består av anordningar och utrustning som lagrar, doserar och blandar råvaror vid tillverkning av färdigbetong. All utrustning får sin kinetiska energi från bl.a. trycklufts- och hydrauldrivna cylindrar och elmotorer. Utrustningarna, till exempel det elektriska systemet såväl som alla rörliga mekaniska delar, skall vara skyddade enligt maskindirektivet.

För att enkelt kunna transportera mobila eller semi-mobila betongfabrikers moduler och för att hålla den erforderliga installationstiden kort, skall modulernas dimensioner vara så små som möjligt. Således finns det risk för att underhållsutrymmen ignoreras. Målsättningen att förbättra effektiviteten och produktiviteten bör dock aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas säkerhet.

Betoniaseman huolto

Säker och användarvänlig

”Säkert underhåll” innebär till exempel att underhålls- och reparationsarbeten kan utföras från marken utan stegar, ställningar eller lyftanordningar. Trånga utrymmen och utrymmen där personalen kan bli skadad måste elimineras. Gångvägar och trappor runt betongfabriken skall vara tillräckligt breda och flacka så att det är lättare att bära verktyg.

Tecwills policy är att se till att alla krav som gäller säkert underhåll beaktas redan under planeringsfasen. Allt som gör underhållet enklare och säkrare ökar samtidigt användarvänligheten på betongfabriken.

 

Betoniasema

Också tekniska förbättringar ökar användarvänligheten. Blandarplanets golv kan utrustas med en servicelucka för att lyfta tunga slitplåtar och verktyg med en elektrisk vinsch. Bandmatare, som används vid dosering av ballast, kan underhållas från marken så att arbetsställningen förblir bra. Bindemedelsskruvarnas gummianslutningar kan underhållas inomhus utan att behöva klättra upp på taket.

 

P5210107

När du besöker en betongfabrik, ta hänsyn till följande faktorer som rör säker drift och säkert underhåll

  • Var ligger nödstoppsbrytarna? Hur lätt kan du hitta dem?
  • Är säkerhetsbrytarna placerade nära elmotorerna?
  • Är smörjpunkterna för olika lager tillgängliga eller behöver man demontera beröringsskydd?

  • Är utrustningarna, rören och de elektriska kablarna märkta?

  • Är det lätt och säkert att gå inomhus och utomhus? Behöver du klättra på stegar eller finns det trappor? Kan du utföra underhållsarbeten från marken eller behöver du använda arbetsplattformar eller personlyfter?

  • Hur breda är dörrarna? Finns det dubbeldörrar?

  • Vilket språk är drifts- och underhållsanvisningarna skrivna på?


Siirrettävä betoniasema

 

Valmisbetoni

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914