Janne Tuomikko 21.06.2017 1 min read

Tecwill levererade en mobil COBRA C80 betongfabrik för vattenkraftverksprojektet i norra Norge

Kraftverken kommer att byggas vid kusten i fjorden, en plats som inte kan nås med bil. Alla transporter måste utföras med färja från den närmaste hamnen.

Monteringen av betongfabriken skedde under svåra förhållanden: vid kallt väder och hård vind. Betongfabriken och dess vinterutrustning, uppvärmningssystem, mobila fundament och fyllningsramper gjordes färdigt och testades redan på fabriken före leverans. Fabriken monterades och produktionen startades tillsammans med kundens produktionspersonal på några dagar.

Den totala byggtiden för vattenkraftverksprojektet är fem år (2015 – 2020). Betongfabrikens mobila fundament och fyllningsramp möjliggör att fabrikens alla konstruktioner kan utnyttjas i nästa projekt. Både ur miljö- och kostnadssynpunkt är det vettigt att hela fabriken kan transporteras till ett nytt ställe efter att projektet tagit slut.

Tillverkning av olika betongsorter för projektet är mycket utmanande; sprutbetong med fibrer och höghållfasthetsbetong för kraftverkets konstruktioner. Betongfabriken är utrustad med ett helautomatiskt fiberdoseringssystem för att kunna uppfylla höga krav och med en planblandare med motströmsprincip för att säkerställa bästa möjliga betongkvalitet.


Ytterligare information om COBRA betongfabriken:

COBRA betongfabriker »

Ladda ner COBRA broschyren »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911