serviceavtal

Tecwill Oy erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för produkternas olika livsfaser

 

Med hjälp av våra tjänster kan vi garantera optimal prestanda och funktionssäkerhet hos våra produkter i varierande förhållanden.

Vi erbjuder olika servicepaket som omfattar tjänster för många olika ändamål.

Läs mer och se vilka fördelar du får med ett serviceavtal.


Servicepaket och serviceavtal

Vi erbjuder olika servicepaket som omfattar tjänster för olika ändamål. När du har valt ett lämpligt servicepaket efter dina behov, tecknar du ett serviceavtal med oss. I avtalet kommer vi överens om en detaljerad tidsplan för tjänsterna.

Grundpaket
 • Underhåll av fabrikens program och uppgifter, säkerhetskopior
 • Användarstöd i felsituationer via telefon eller distansförbindelse
 • Datasystem som innehåller kundens projektinformation
 • De bästa experterna till ditt förfogande, upprätthållande och utveckling av kunskaper
Omfattande paket (utöver grundpaketet)
 • Kontroll av fabriken och teknisk konditionskartläggning en gång om året
 • Lagring av kritiska automationskomponenter vilket garanterar en snabb leverans
 • Uppdatering av styrsystem till den senaste versionen, uppdatering av rapporter till normenlig nivå
 • Operatörer får utbildning i hur de nya egenskaperna ska användas (om den nya versionen finns) 
 • LinkOne nätportal via vilken du lätt och snabbt kan beställa fabrikens reservdelar
Optimering av prestanda (utöver de tidigare nämnda)
 • Två dagars besök på fabriken två gånger om året
 • Analys av det aktuella läget i kundens process samt åtgärdsplan för ett gemensamt definierat mål, t.ex. hur man ökar betongfabrikens produktionskapacitet
 • Tarering av vågar enligt normerna och vid behov kalibrering
 • Fjärrstyrning och diagnostik med vilken man kan förutse behovet av service och underhåll, reservdelar och uppdateringar
Fördelar med serviceavtalet för kunden:
 • snabb hjälp i felsituationer
 • säker, stabil produktion utan onödiga driftstopp
 • kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet
 • högt kapacitetsutnyttjande av utrustning under hela livscykeln
 • kostnadseffektiv reservdelsservice