serviceprodukter

Utöver servicepaketen erbjuder vi ett omfattande utbud av serviceprodukter från enskilda reservdelar till modernisering av hela fabriken

Vårt breda utbud omfattar en lämplig serviceprodukt för fabrikens eller utrustningens hela livscykel. Problemfri drift med optimal produktionskapacitet säkerställer det bästa ekonomiska resultatet i varierande förhållanden.


Reserv- och slitdelar
 • mekaniska och elektriska reservdelar
 • slitdelar till blandare och andra apparater
 • beställning av LinkOne reserv- och slitdelar via nätportalen
  • Web service som gör det enkelt att hitta den rätta reservdelen och dess beställningsnummer
  • kontakta oss så lämnar vi anbud om aktivering av en elektrisk reservdelskatalog
Fördelar för kunden:
 • högkvalitativa originaldelar på rätt ställe
 • ersättningsdelar om originaldelar inte finns tillgängliga
Hårdvarustöd och utbildning:
 • användarstöd för program och utrustning, Help Desk
 • utbildning i hur man ska använda och underhålla program och utrustning
 • felsökning och reparation
Konsulterings- och planeringstjänster
 • optimering av process, t.ex. ökning av betongfabrikens kapacitet
 • optimering av betongens produktionsprocess, t.ex.:
  • proportionering och kvalitetskontroll, rapportering, automatisering av faktureringsinformation
Service- och underhållstjänster för fabriken
 • kalibrering av vågar enligt normerna
 • (teknisk) uppdatering av WillControl styrstystem 
  • uppdatering av logik för att möta dagens krav
  • fjärranslutning till fabriken som ger snabb hjälp i felsituationer
 • uppdateringar av enskilda program och ändringar, t.ex. att lägga till nya apparater i programmet
 • byte av dator 
  • om styrdatorn är över tre år gammal, lönar det sig att byta ut den mot en ny
  • störningar kan orsaka ett driftstopp vilket kan leda till produktionsförluster
 • flyttning av betongfabrik med tillhörande tjänster 
 • installation av utrustning och underhållsarbeten
 • mekaniska ändringsarbeten av utrustningen och planering av dem
 • teknisk kartläggning av fabrikens skick
Moderniseringar
 • installationer av betongfabrikens tilläggsutrustning och anslutning till styrsystemet
  • byte av blandare
  • ändringsarbeten av ballastsilo och fyllningstransportörer
  • extra cementsilor eller tillsatsmedel
 • saneringar av styrsystem