Double - egenskaper och fördelar

Modulkonstruerad betongfabrik

 • kostnadseffektiv lösning
 • förmånlig transport
 • flexibel konstruktion

Fabriken lämpar sig väl för tillverkning av olika betongsorter, t.ex. 

 • jordfuktig element- eller produktbetong
 • smidig elementbetong
 • färgbetong
 • självkompakterande betong
 • murbruk

Fabriken kan förses med tilläggsutrustning, t.ex. med

 • orderpunkter för betong som kan placeras på olika ställen i fabriken
 • regleringssystem för betongfukt i jordfuktiga eller smidiga massor
 • doseringsanordning för lättbetong
 • doseringssystem för flytande färger för tillverkning av färgbetong
 • ett pneumatiskt doseringssystem för färgpigment för tillverkning av färgbetong
 • doseringssystem för vitcement