askblandningsstationer

Tecwill har utvecklat en COBRA specialmodell för blandning och stabilisering av olikartade askor och problemavfall. Fabriken är utrustad med lämpliga lagersilor för material som kommer att blandas, med ett vägningssystem samt en effektiv blandare.

Fabriken kan också förses med en granulator för aska då den blandade massan granuleras. Slutresultatet blir partiklar med önskad storlek för olika användningssyften.


COBRA stabiliseringsstationens egenskaper:

  • patenterad specialkonstruktion som möjliggör att hela fabriken kan göras färdigt och testas redan på fabriken
  • nödvändigt antal asksilor
  • möjliggör dosering av stenaska och andra specialsorter
  • lätt att flytta, mobilt fundament
  • vinterutrustning möjliggör att verksamheten pågår året runt
  • ekonomisk lösning för stabilisering av aska eller avfall