Bentonitfabriker

 

Multifunktionell COBRA lämpar sig utmärkt för effektiv och högklassig tillverkning av jordbentonit.

Med hjälp av COBRA-fabrikens ”flygande” vägningssystem och effektiva blandare blandas bentonitlera, jordmaterial, eventuella tillsatsmedel och vatten med varandra så att blandningen blir homogen.

COBRA bentonitfabriken kan lätt flyttas från en byggplats till en annan.


COBRA -bentonitfabrikens egenskaper:

  • patenterad specialkonstruktion som möjliggör att fabriken kan göras färdigt och testas redan på fabriken
  • möjliggör dosering av stenaska och andra specialsorter
  • lätt att flytta, mobilt fundament
  • låg ballastsilo, lätt att fylla på