TOWER betongfabriker

TOWER är en betongfabrik med modulkonstruktion. Tack vare modulkonstruktionen och Tecwills VERTEC -vertikaltransportörsystem för ballast är utrymmesbehovet för fabriken ytterst litet.

TOWER -fabrikens moduler monteras ihop och förses med utrustning redan på fabriken. Också el- och automationsinstallationer mellan modulerna genomförs på förhand och testas genast efter installationen. Också modulernas värmeisolering, värmeapparater och elektrifiering av fastigheten installeras på fabriken. Detta möjliggör ett planmässigt arbete och därmed slutproduktens höga kvalitet jämfört med byggandet som sker på byggplatsen.

Efter testningen transporteras modulerna i delar eller i skikt beroende på mållandet. I de nordiska länderna är det möjligt att transportera en hel betongfabriksvåning till monteringsplatsen, men utanför Norden sker transport av fabriken i småmoduler.

Under betongfabrikens livslängd kan dess användningssyfte eller lokalisering ändras. Den modulerade tornfabriken anpassar sig till användarens behov. I början kan man ha till exempel bara en betongblandare men senare kan man lägga till en annan blandare om användningsbehovet förändras. Det går också att flytta stationen, eftersom det är lätt att demontera modulerna och flytta dem till ett nytt ställe.

TOWER lämpar sig bra för tillverkning av färdigbetong. Den passar också för element- eller produktfabriker och kan utrustas med ett automatiskt fördelningssystem för massa.