TOWER T2

  • produktionskapacitet 60 – 100 m³/h
  • planblandare 1 st.
  • rikligt med utrymme för olika funktioner
  • lämpar sig väl för färdigbetong-, betongprodukt- och elementproduktion
  • ballastsilor 4 - 6 st.
  • lyft av ballast sker med vertikaltransportör VERTEC eller med en bandtransportör
  • cementsilor 1 - 4 st.
  • önskad vinterutrustning 
  • ballastuppvärmning
  • tillverkning av hetbetong

Alla modeller är utrustade med ett automatiskt styrsystem WillControl. Det finns också ett stort utbud av tilläggsutrustning för alla modeller. Specialmodeller tillverkas enligt Beställarens önskemål.