Timo Ryhänen 24.07.2017 9 min read

Doseringsnoggrannhet för ballast påverkar tillverkningskostnaderna för betong

Kiviaineen annostelun tarkuuden vaikutus betonin valmistuskustannuksiin

Variationerna i doseringsnoggrannhet för ballast medför variation i förhållandet mellan andra betongkomponenter och därmed också variation i kvalitet. För att säkerställa att betongen uppfyller normernas och kundernas krav, kompenseras kvalitetsvariationen i tillverkningen genom att tillsätta extra cement i receptet.


Cement är det dyraste råmaterialet vid betongtillverkningen och tillsats av cement leder till ökade tillverkningskostnader. Du minskar kostnaderna när du aktivt fäster uppmärksamhet på faktorer som leder till variation i betongkvaliteten och börjar eliminera orsakerna till denna variation. I denna bloggtext ska jag gå igenom några faktorer som påverkar doseringsnoggrannheten för ballast och ger några tips på hur du kan förbättra precisionen.

 

Doseringsapparaten påverkar precisionen

Ballastdosering utförs oftast via luckor eller med vibrator-/bandmatare.

Kiviaineen annostelun tarkuuden vaikutus betonin valmistuskustannuksiin

Doseringslucka

Doseringsluckornas funktion baserar sig på tyngdkraften. Luckan på botten av ballastsilon öppnas och ballasten börjar rinna ut med ökande hastighet på bandet som står under luckan. När dosering utförs via luckan är det lätt att nå stor men tillfällig doseringskapacitet. Att uppnå en god doseringsnoggrannhet är utmanande, eftersom noggrannheten påverkas av flera faktorer, t.ex.:

  • Luckans storlek: ballasten rinner ut ur silon lättare om luckan är stor. Men för hög flödeshastighet gör det svårt att uppnå en god doseringsnoggrannhet. En för liten lucka kan orsaka valvbildning i silon och försvaga ballastflödet.
  • Silons fysiska struktur och ballastens flödesegenskaper påverkar hur jämnt ballasten börjar rinna ut ur silon. I värsta fall uppstår valvbildning i silon eller tillfälliga flödesimpulser som avsevärt försämrar precisionen.
  • Den ballastmängd som ska doseras påverkar doseringsnoggrannheten. Material doseras i olika satsstorlekar och därmed varierar också materialets avstånd till vågen. Detta gör det utmanande för automatiken att definiera materialmängden i luften (efterflöde), vilket leder till fel i doseringen.

En väl dimensionerad och designad lucka med erforderlig kapacitet leder till normenlig doseringsnoggrannhet. Om doseringskapaciteten är för hög och det uppstår precisionsproblem, kan situationen förbättras genom att begränsa öppningsfunktionen för luckan och genom att justera luckans öppnings- och stängningshastighet. En bra prediktiv automatik gör det också möjligt att förbättra precisionen hos den traditionella luckdoseringen.


Vibrator- och bandmatare

Mataren doserar ballasten med hjälp av en motordriven horisontell rörelse. Då påverkar ballastsilons form eller ballastens flödesegenskaper inte avsevärt matarens kapacitet. Matarens struktur gör det möjligt att skapa ett jämnt ballastflöde. Vanligen är matarna utrustade med en justeringsplåt eller en motsvarande lösning för att justera flödet. Ett jämnt och justerbart flöde gör det lätt att uppnå en hög doseringsprecision. Matarlösningen har samma egenskap som lucklösningen: variation i den ballastmängd som doseras påverkar doseringsnoggrannheten.

När man jämför doseringsapparaterna kan man konstatera att mataren mer sannolikt ger bättre doseringsprecision än luckan. Materialflödet på mataren är konstant och matarens funktion är inte lika beroende av materialets flödesegenskaper eller ballastsilons struktur.


Våg och vågens vägningselektronik vid ballastsdosering

Vågar finns i många olika former och storlekar. För att uppnå hög doseringsnoggrannhet är det viktigt att vågen fungerar korrekt. I praktiken innebär detta att vågen underhålls och rengörs på lämpligt sätt och att vågen fungerar korrekt inom hela mätområdet. Producenterna är väl medvetna om hur viktigt det är att kontrollera vågarnas korrekta funktion och regelbundet kontrollera kalibreringen, inte bara därför att betongproduktionsnormer kräver dessa åtgärder, utan också därför att dessa åtgärder påverkar hela produktionsprocessen. 

Vägningselektronikens egenskaper påverkar doseringsnoggrannheten. Det finns ett brett sortiment av utrustning på marknaden och dess egenskaper skiljer sig från varandra. Faktorer som påverkar doseringsnoggrannheten är bland annat:

  • Den angivna mätprecisionen beskriver hur små förändringar elektroniken kan upptäcka på ett pålitligt sätt. Ju mer exakt vågen är, desto bättre.
  • Apparatens mäthastighet berättar hur snabbt apparaten kan bearbeta mätdata i praktiken. Vikten på vågen ökar när doseringen pågår och därför har mäthastigheten en stor inverkan på doseringsprecisionen. Ju snabbare apparat, desto bättre.
  • Det är relevant om vågförstärkaranslutningen till betongfabrikens styrsystem är digital eller analog. Den digitala anslutningen är vanligtvis snabbare och mer exakt är den analogiska anslutningen.

Dimensionering av doseringskapacitet

Många som arbetar i branschen brukar anta att ju snabbare ballastsdoseringen sker, desto bättre fungerar produktionsprocessen. Detta har dock inte så stor betydelse, relevant är att justera ballastdoseringshastigheten enligt det långsammaste stegets hastighet i hela processen. Det långsammaste steget i betongtillverkningen är oftast den totala tiden som krävs för blandning och tömning av blandaren. Blandarens cykel bestämmer alltså den erforderliga doseringskapaciteten. När denna kapacitet har definierats, är det lättare att uppnå en hög doseringsprecision.


Slutsatser

I denna blogg tog jag upp några faktorer som påverkar doseringsnoggrannheten för ballast. Jag hoppas att du har fått några idéer om hur du kan minska variationen i produktionskvalitet och därigenom uppnå kostnadsbesparingar.

Tecwill har utvecklat vägningslösningar med hög precision i över tjugo år. Det flygande vägningssystemet för ballast doserar ballasten med bandmatarna direkt till det löpande transportörsystem som möjliggör jämnt efterflöde oavsett storlek på satsen. Doseringsprocessen styrs av det förutsägbara WillControl -styrsystemet som steglöst justerar doseringskapaciteten med hjälp av frekvensomvandlare. Detta garanterar snabb vägning av allt material med hög precision, i alla situationer!


Letar du efter en tillförlitlig och sakkunnig leverantör av betongfabriker? 

 

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Timo Ryhänen

General Manager

+358 10 830 2920