WillControl styrsystem

Tecwill Oy har utvecklat ett modernt och lättanvändbart styrsystem WillControl som är ett helt automatiskt system i Windows-miljö. Systemet utnyttjar dagens nyaste bussteknik och dataöverföring, vilket möjliggör en pålitlig och snabb drift av systemet.

Med hjälp av WillControl -systemet kan man kontrollera hela betongproduktionsprocessen från dosering till kvalitetskontroll av produkter. Systemet kan sättas ihop av lämpliga programmoduler enligt kundernas krav och användningsbehov. Programmet kan skräddarsyddas för färdigbetongproduktion eller för betongproduktion i element- eller produktfabriker.

Det är också möjligt att installera systemet i en gammal betongfabrik då betongproduktionen och rapporteringen kommer att motsvara de nya EN-206 normerna. WillControl -systemet kan lätt anslutas till kundernas datasystem, t.ex. till faktureringen, materialhanteringen eller ordercentralen för betong.

Systemet erbjuder mångsidiga rapporteringsegenskaper för betongföretagets behov. WillControl är ett styrsystem enligt EN-206-normerna.