Janne Tuomikko 07.09.2017 7 min read

Hur kan man spara cement med hjälp av den flygande vägningen?

Miten sementtiä säästyy lentävällä punnituksella

När betongproduktionen är igång, doserar doseringsanläggningen material på vågbandet med varierande hastighet. Detta kan leda till variationer i doseringsmängder. Variationerna kompenseras genom att tillsätta extra cement i receptet. Det betyder att cementförbrukningen kan vara 30 kilo för mycket cement per varje kubikmeter betong! Detta är inte nödvändigt, ta reda på hur du sparar både cement och pengar med hjälp av det flygande vägningssystemet.

Betong består av ballast, vatten, cement och tillsatsmedel. Rätt mängd cement gör betongen hård. Ju mer cement, desto hårdare blir betongen.

Det är dock viktigt att inte tillsätta mer cement än vad som krävs. Cement är det allra dyraste råmaterialet i betongproduktionen och cementtillverkning orsakar stora koldioxidutsläpp. Därför är det också viktigt att minska cementförbrukningen så mycket som möjligt.


Variation i vägningsresultaten på grund av den felaktiga doseringsanläggningen

När betongens råmaterial vägs, orsakas variation i vägningsresultaten oftast av felaktig doseringsanläggning. Detta leder till kvalitetsproblem. Vågen och givarna har ju hög precision, men problemet är doseringsanläggningen som matar material på vågen i varierande mängder. Detta gäller framför allt ballast-, vatten- och cementvägning.

Speciellt ballastflödet från doseringsluckorna varierar beroende på fuktighet och kornstorlek. Dessutom är det svårt att följa variationer i ballastfukt på ett tillförlitligt sätt.

För att uppnå önskad hållfasthet kompenseras variationen i vägningsresultatet genom att tillsätta 5–30 kg/m3 cement i betongreceptet för säkerhets skull. Cementförbrukningen är cirka 10 kg/m3/MPa.

Hur kunde man spara denna extra cementmängd och samtidigt sänka betongproduktionskostnaderna?

Miten sementtiä säästyy lentävällä punnituksella


Här är lösningen!      

Tecwill har utvecklat en ny teknik för ballastdosering, kallad ett ”flygande” doserings- och vägningssystem som doserar ballasten med hög noggrannhet med hjälp av frekvensstyrda matare.

Och viktigast av allt –variationer i vägningsresultaten är ytterst små. Ballastfukt beaktas i ballastflödet vilket säkerställer rätt vattenmängd på vattenvågen.  Den lämpligaste lösningen för cementdosering är en frekvensstyrd skruvtransportör som ger tillräckligt hög doseringsnoggrannhet.

Minimering av variationer i vägningsresultaten, särskilt när det gäller ballast, kommer att leda till besparingar. Felaktig ballastdosering behöver inte kompenseras genom att tillsätta extra cement.

Vi talar om ganska stora summor, om cement sparas 20 kilo per varje betongkub. Om betong produceras 50 000 kubikmeter per år, sparas 1 000 ton cement om året. Det är 20 lastbilar!


Slutsats

Variationer i resultaten spelar en viktig roll vid betongproduktionen och genom att minska dessa variationer kan man spara cement. Ett noggrant vägnings- och styrsystem förbättrar betongkvaliteten och ger betydande besparingar.

Vi kommer att återkomma till denna fråga i framtida bloggar därför att ämnet är så aktuellt och viktigt.


Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan spara cement och pengar med hjälp av Tecwills "flygande" vägningssystem, kontakta mig!

 Bekanta dig också med den kostnadseffektiva ARCAMIX -betongfabriken:

Ladda ner broschyren »

 

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911