Janne Tuomikko 16.02.2018 4 min read

Hur påverkar högkvalitativa komponenter betongfabrikens produktionskostnader?

Oavbruten betongproduktion med högkvalitativa komponenter

Grundtanken bakom alla våra produkter är att säkerställa att fabrikens produktion fortgår utan avbrott och oförutsedda apparatfel. Ett komponentfel, oavsett hur liten komponenten är, kan stoppa hela produktionen och orsaka stora ekonomiska förluster.

Processen börjar på designbordet: först utvecklas en ny produkt. Redan i detta skede arbetar inköpsteamet tillsammans med designern för att säkerställa högkvalitativa komponenter och bästa möjliga tekniska lösningar i slutprodukten.

När man till exempel väljer komponenter till doseringsutrustning, måste man beakta följande faktorer:

 • avsedd användning och användningsmiljö
  • IP- klassificering eller motsvarande
  • lämplighet för avsedd användning
  • temperaturmotstånd och belastningshållbarhet
 • tillgänglighet nu och i framtiden
 • enkelt underhåll och byte av delar.

För att till exempel säkerställa långsiktig tillgänglighet av ett visst lager eller en frekvensomriktare gör vi följande:

 • vi använder standardlösningar, vilket medför att ersättningsprodukter finns tillgängliga
 • när det gäller nyckelkomponenter, ingår vi lagringsavtal med leverantörer
 • kritiska komponenter såsom vågförstärkare eller styrdatorer finns lagrade i vårt eget reservdelslager

På så sätt är leveranstiderna för reservdelarna mycket korta. Detta är viktigt speciellt när en kund omedelbart behöver en särskild reservdel.


Högkvalitativa komponenter - lägre livscykelkostnader

När vi väljer en komponentleverantör, arbetar vi enligt en exakt definierad urvalsprocess. Vi granskar alltid leverantörer när vi funderar på samarbetsmöjligheter. Vi övervakar regelbundet de valda leverantörernas prestanda och utvecklar verksamheten i samarbete med dem. Vi har ett nära samarbete särskilt med våra huvudleverantörer för att ytterligare förbättra kundtillfredsställelsen och -upplevelsen.

Våra lösningar har utvecklats och förfinats på grundval av många års erfarenhet som utrustningstillverkare. Alla komponenter har valts bland flera alternativ. Produkternas kvalitet och funktionssäkerhet är de avgörande urvalskriterierna men naturligtvis spelar också kostnader en viss roll. Att välja komponenter innebär alltid att hitta balansen mellan kvalitet och kostnad. Vi tror emellertid att något högre inköpspriser kommer att leda till kostnadsbesparingar när vi tar hänsyn till betongfabrikens hela livscykel.

Vår affärsidé är att minimera oförutsedda avbrott i produkten. Högkvalitativa komponenter och utrustningar samt förebyggande underhåll tillsammans säkerställer oavbruten betongproduktion året runt.


Vill du veta mera?

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911