Teemu Tuominen 13.11.2017 4 min read

Hur tillverkas högkvalitativ fiberbetong?

Generellt

Fiberbetong är färdigbetong förstärkt med till exempel  stål-, polypropen- eller glasfiber. Detta förbättrar ytterligare betongens egenskaper som draghållfasthet, brandsäkerhet och hållbarhet. Fiber blandas i betongen under tillverkningsskedet av betong.

Det vanligaste användningsområdet är sprutbetong eller golv på mark. När byggnads- och betongteknologin utvecklas, tror jag ändå, att fiberbetong blir allt mer populär också i andra betongkonstruktioner. Den största framdelen är att någon vanlig stålarmering nästan inte alls behövs. Detta medför besparingar i material- och arbetskostnaderna.

Kuitubetoni


Fiberdosering

Fiberdosering påverkar betongmassans konsistens och således dess bearbetbarhet. 

Det viktigaste vid tillverkningen av högkvalitativ fiberbetong är fibrernas doseringsnoggrannhet och att fibrerna blandas helt och hållet i den homogena betongmassan.

Fiber doseras bland ballasten med en separat fiberdoserare. Fiberdoseraren är en negativ våg som meddelar betongfabrikens styrsystem om den exakta faktiska doseringsmängden. Denna information måste synas på kundens fraktsedel.

Kvalitetsövervakning utförs kontinuerligt. Det kontrolleras att fibermängden (g) säkert är korrekt i förhållande till volymen av färdigbetongprovet (m3). Målhållfastheten kan endast uppnås när fibermängden är precis lagom i förhållande till de övriga råvaromängderna i färdigbetongreceptet.

Kuitubetoni


Sänker fiberdoseringen betongfabrikens produktionskapacitet?

Den allmänna uppfattningen är att doserings-, vägnings- eller blandningstider för betongmassan blir längre när fibrer tillsätts i färdigbetongreceptet. Det vill säga cykeltider blir längre vilket sänker betongfabrikens produktionskapacitet. Så är ändå inte fallet med den ”flygande” vägningen. Det flygande vägningssystemet doserar fibrer bland rinnande ballaster.

I den moderna tillverkningsprocessen av fiberbetong genomförs tre olika steg samtidigt:

  • Dosering och vägning av fiber
  • Dosering och vägning av ballast
  • Transport av ballast och fiber mot blandaren

Tack vare den flygande vägningen är tillverkningsprocessen av högkvalitativ fiberbetong både exakt, effektiv och snabb. Den stora produktionskapaciteten för fiberbetong kan utnyttjas vid t.ex. stora golvgjutningar och på tunnelbyggplatser där används sprutbetong.

 

Kuitubetoni


Läs mer om doseringssystemet för fiber och färg


Har du några frågor? Kontakta Teemu Tuominen via telefon 010 830 2914 eller skicka honom ett meddelande.

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914