Janne Tuomikko 28.10.2019 4 min read

Mobil COBRA C40 i tunnelprojektet på Island

Tecwill COBRA C40 är en mobil betongfabrik som klarar mycket utmanande förhållanden. Uppvärmningssystemet för ballast, enkla fundament och snabb installation är bara några av fabrikens egenskaper. Det finns ett brett utbud av tilläggsutrustning, och specialmodeller kan skräddarsys enligt kundens krav.

Cobra C40 betoniasema

Vägverket i Island gav tunnelbyggföretaget Metrostav i uppdrag att bygga en vägtunnel genom berget på nordvästra Island. Fram till nu gick vägen längs fjordens kanter, men Vägverket beslutade att investera i en tunnel som förkortar vägens längd.

När kunden letade efter en ny betongfabrik, spelade tillförlitlighet en mycket viktig roll. Vägar som leder till byggplatsen kan vara stängda i flera månader om året på grund av vinterförhållanden, varför det är utmanande att leverera reservdelar till platsen i tid. Byggplatsen ligger vid Atlanten där vinden ibland kan nå en hastighet upp till 55 m/s, och dessutom kan kraftfulla snöstormar uppstå. Kunden behövde därför en betongfabrik med en stark konstruktion som producerar betong i mycket utmanande förhållanden.

Siirrettävä betoniasema

Av dessa skäl valde Metrostav Tecwill som leverantör. Också betongfabrikens korta installationstid och driftsäkerhet även under ogynnsamma väderförhållanden var avgörande för Metrostav. Den valda modellen var COBRA C40 som är mobil och konstruerad för att producera sprutbetong. Leveransen innehöll också en komplett vinterutrustning och ett uppvärmningssystem för ballast och vatten inklusive ett styrsystem för automatisk produktion av temperaturkontrollerad betong.

Fabriken skall kunna fungera tillförlitligt under alla möjliga väderförhållanden, eftersom produktionen inte får avbrytas under några omständigheter. För att förhindra produktionsavbrott levererade Tecwill fem stycken 150 ton cementsiloer med förstärkt stödstruktur till byggplatsen. Starka vindar i området beaktades också vid dimensionering av konstruktionerna.

Före leveransen installerades den mobila Cobra C40 -betongfabriken på Tecwill-fabriken i Joensuu, Finland. Efter alla testerna transporterades fabriken med fartyg till Island. Installationen och idrifttagningen på Island tog bara några dagar. Arbetet övervakades av Tecwills installationsledare som samtidigt utbildade kundens personal. Sammantaget genomfördes installationen, idrifttagningen och utbildningen på bara en vecka.

Sedan dess har betongfabriken fungerat utmärkt och det har inte förekommit några oplanerade avbrott i produktionen.

Betongfabriken transporterades till Island sommaren 2017. För närvarande sker tunnelbyggandet dock på andra sidan berget. Därmed flyttades också betongfabriken. Demonteringen och återmonteringen av fabriken utfördes i samarbete mellan Tecwills och kundens personal hösten 2018. Nu producerar fabriken fortfarande betong för denna tunnel så länge som det behövs. Efter detta projekt flyttas betongfabriken  till en annan plats där den kommer att möta nya utmaningar.

Betoniasema

 

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911