Bartosz Trocha 03.01.2018 4 min read

Tecwill levererade en mobil SUPER COBRA C120 betongfabrik till staden Suwałki –kallad “den polska nordpolen”

Super Cobra C120

SUPER COBRA C120 är en av Tecwills betongfabriksmodeller som garanterar en mycket hög produktionskapacitet.

Fabriken som levererades till Kruzbet är fullt vinterutrustad och innehåller ett effektivt TurboCobra uppvärmningssystem.

Fabriken krävde inget betongfundament. Alla modulerna, inklusive bindemedelssilorna, monterades på ett mobilt stålfundament. Detta minskar kostnaderna för grundarbeten och fabriken kan snabbt flyttas från en plats till en annan.

SUPER COBRA C120 betongfabriken placerades längs S61 motorvägen som är en del av Via Baltica -vägen. Byggarbeten för vägen fortsätter snart och fabriken är strategiskt lokaliserad så att den vid behov kan producera betong för vägprojektet. Fabriken kommer att flyttas under projektet så att all betong i projektet kan produceras i en och samma fabrik, vilket minimerar transportavstånden för betong. Än så länge producerar fabriken dock huvudsakligen färdigblandad betong för lokala kunder.

Fabriken testades och alla modulerna utrustades färdiga på fabriken före leveransen till Polen. En stor fördel med COBRA -modellerna är att vinterutrustningen inte behöver demonteras när fabriken flyttas till en ny plats.

SUPER COBRA C120 -betongfabrikerna är utrustade med en högkvalitativ dubbelaxelblandare med en maximal produktionskapacitet på 3m3 per sats och med ett ”flygande” doserings- och vägningssystem för ballast. Kruzbets fabrik har 4 vinterutrustade ballastsilor med en total volym på 120 m3. Silorna är utrustade med galler och hydrauliskt styrda lock.

En annan stor fördel med Tecwills sortiment är ett mycket effektivt TurboCobra uppvärmningssystem som också monterades färdigt på fabriken före leveransen. Östra delen av Polen, där också staden Suwalki ligger, måste ofta klara svåra vintrar. Vinterutrustningen och uppvärmningssystemet garanterar att betongtillverkningen fortsätter även under svåra vinterförhållanden.

Tack vare den patenterade  COBRA -konstruktionenstålfundamentet och fyllningsrampen kan fabriken snabbt flyttas från en plats till en annan. Demontering, transport och återmontering sker snabbt och kostnaderna för grundarbeten på den nya platsen blir låga.