Teemu Tuominen 21.07.2019 5 min read

Vilka faktorer påverkar blandningen av betong?

Allmänt

Hjärtat i betongfabriken är själva blandaren som bearbetar material alltså receptets råmaterial till en produkt av högt värde: betong. Blandarmarknaden omfattar hela världen och det finns ett brett utbud av olika blandartyper och modeller att välja mellan. De vanligaste modellerna är planblandare, motströmsblandare, frifallsblandare, enaxelblandare och dubbelaxelblandare.

Prestanda, effektivitet och mångsidighet är de egenskaper som krävs av en blandare för att kunna blanda dagens färdigbetong. Ekonomi och lång livslängd kräver också högteknologi och hög kvalitet. Varje blandare har förstås sina egna egenskaper – dimensioner, volym, effekt, vikt, användningsområde och teknik.

Blandaren bestämmer i stor utsträckning hur konstruktionen av hela betongfabriken ser ut. För att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om produktionskapacitet och användarvänlighet skall all doseringsutrustning och alla konstruktioner dimensioneras i förhållande till blandaren.


Kaksoisakselisekoitin ilman kantta
Dubbelaxelblandare utan lock.

Kuva vastavirtasekoittimen sisältäMotströmsblandarens insida.


Blandning av betong

Blandningsprocessens effektivitet har stor inverkan på hur snabbt bindemedlet och tillsatsmedlet börjar reagera med ballasten och vattnet. Rätta tillsatsmedel och effektiv blandning kan påverka till exempel sådana egenskaper som luftmängden i färdigbetongen och frostbeständigheten hos betongen.

Vanligen varierar blandningstider mellan 30 - 120 sekunder beroende på betongreceptet, blandarens volym och blandartypen. Noggrann kvalitetskontroll och receptspecifik testning garanterar de bästa fabriksspecifika blandningsresultaten.

Det finns några "parametrar" som betongfabrikens operatör kan justera: tömningssekvens för material, väntetider mellan tömning av olika material och naturligtvis den totala blandningstiden. Blandararmarnas hastighet kan också justeras om blandarens motorer är utrustade med frekvensomriktare.

Betongens egenskaper och konsistens kan övervakas visuellt med en HD-kamera installerad i ett dammskyddat hölje som är placerat på blandaren eller genom att följa motorernas effekt som visas på styrdatorns skärm. Läsningen varierar beroende på betongmassans konsistens. Blandarens lock är ofta utrustat med en inspektionslucka, så att du kan titta in i blandaren genom ett stålnät och följa blandningsprocessen. Blandararmarnas position justeras mekaniskt med jämna mellanrum för att undvika slitage och upprätthålla blandningseffektiviteten på lång sikt.

Underhållsprogram är blandarspecifika men det lönar sig att utföra förebyggande underhåll enligt tillverkarens anvisningar och följa upp blandarens drifttimmar via styrsystemet. Motorstorlekar varierar vanligen mellan 15 och 75 kilowatt, men storleken kan vara flera hundra kilowatt, ifall 2 eller 3 motorer är i gång. Detta innebär en enorm kraft i blandarna och därför måste säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar följas noggrannt. Figurerna nedan illustrerar rörelsen av blandararmarna. Till vänster är dubbelaxelblandaren och till höger motströmsblandaren.

Det bästa blandningsresultatet kan endast uppnås om material doseras exakt enligt receptet. Detta är möjligt endast när doseringsutrustningens precision och vägningsnoggrannheten hos vågarna är på högsta möjliga nivå.

Tecwill erbjuder ett brett utbud av mångsidiga blandningslösningar för olika ändamål, till exempel för tillverkning av färdigblandad betong och sprutbetong och för tillverkning av smidiga och jordfuktiga massor i elementfabriker som används t.ex. vid produktion av håldäcksplattor.

Tecwill WillControl styrsystemet hjälper till att uppnå högkvalitativ precision, vilket gör det möjligt att tömma olika råmaterial in i blandaren i önskad mängd och ordning vid önskad tidpunkt. Systemet förutser också behovet av underhåll av blandaren och betongfabriken.

be om ytterligare information »

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914