WillControll  - utbyte av gammalt styrsystem

Det är dags att byta ut det befintliga styrsystemet mot ett nytt när

  • styrsystemet inte fungerar på avsett sätt och när driftsavbrott stör produktionen
  • det är svårt att hitta service- och underhållstjänster eller reservdelar för program och apparater
  • man vill effektivisera produktionen
  • man vill förbättra rapporteringen

Ett nytt styrsystem förbättrar märkvärdigt den gamla fabrikens prestanda och kvalitet. Också rapporteringen kommer att motsvara de nya kraven. Samtidigt kan man också förbättra och optimera apparaternas mekaniska egenskaper.