asemalaitteet

Tecwill tillverkar utrustning för betongfabriker, t.ex. när det dags att renovera gamla fabriker eller förnya utrustningen. Vi levererar utrustning också som utrustningsleveranser för byggande av nya betongfabriker.

Tecwill utrustningsleveransen omfattar beroende på kundens behov

 • bedömning av behov och planering
 • tillverkning
 • leverans
 • montering
 • driftsättning
 • dokumentation

Utrustningsleveransen kan omfatta t.ex.

 • enskilda komponenter 
 • ny blandare och nya vågar
 • transportörsystem t.ex. för lyft av ballast
 • förflyttningssystem för massa
 • uppvärmningssystem för ballast
 • ballastsilor och doseringsanordningar
 • cementsilor och -skruvar