Bibko återvinningssystem för restbetong

BIBKO återvinningssystem för restbetong är avsett för hantering av ohärdad betong och tvättvatten. Vi kan sätta ihop en lämplig utrustning för olika ändamål enligt kundens behov.

Ohärdad betong hanteras med en utrustning som separerar ballasten från vattnet (vatten, cement, finmaterial). Ballasten kan användas för ett nytt ändamål. Tvättvattnet leds till bassängen för återvinningsvatten, pumpas därfter till betongfabriken och återanvänds vid tillverkning av betong.


Egenskaper och fördelar


BIBKO återvinningssystemet omfattar följande standardutrustning

 • COMTEC tvättanordning av trumtyp
 • RWS tvättanordning av skruvtyp
 • MOBILE flyttbar tvättanordning

BIBKO systemets egenskaper och fördelar

 • minskar förbrukningen av rent vatten på betongfabriken
 • sänker vattenräkningen
 • lätt att kontrollera hantering av tvättvatten från blandare och bilar 
 • en renare arbetsmiljö
 • ökar personalens trivsel och välmående och förbättrar arbetsförhållanden

Systemet kan installeras i en färdigbetongfabrik eller elementfabrik.

På färdigbetongfabriker hanteras t.ex.

 • tvättvatten från betongtransportbilar och restbetong 
 • tvåttvatten från betongblandare

På elementfabriker hanteras t.ex.

 • tvättvatten från massavagn
 • tvättvatten från betongblandare
 • sågningsvatten från håldäckselement
 • tvättvatten från gjuttrattar