dosering av fiber och färg

Dosering av fiber

Betongfabriken kan utrustas med ett automatiserat doseringssystem för stål- och/eller plastfibrer. Systemet består av:

  • fiberdoserare
  • fördelningstransportör
  • styrsystem som doserar fibrer enligt receptet
  • fiberskydd
Fiberdosering tillsammans med flygande vägning av ballast

Det flygande vägningssystemet tillåter att fiber doseras i ballastflödet, varefter fibrerna redan är färdigblandade. Detta förkortar blandningstiden, minskar slitaget och säkerställer en jämn betongkvalitet utan fiberklumpar.

Polypropylen fiberbetong

Polypropylen är mycket lätt och kräver en egen doseringsmatare. Fiber kan doseras med en automatisk matare eller manuellt.

Dosering av färg

Färgämnen kan doseras antingen i flytande form eller i pulverform. Flytande färger doseras med en pump. Pulverformiga ämnen vägs och flyttas med hjälp av ett tryckluftssystem in i blandaren för tillverkning av färgbetong.