doseringssystem för tillsatsmedel

 

Mångsidigt doseringssystem för tillsatsmedel


Tecwill erbjuder utrustning för hantering och dosering av tillsatsmedel. Utbudet omfattar också färdiga tillsatsmedelscontainrar som innehåller tankar, pumpar och en kompressor.

Tillsatsmedelsvåg

Tillsatsmedelsvågen har ett vägningskärl för varje tillsatsmedel (1-5 st.), vilket möjliggör tömning av olika material i önskad ordning vid önskad tidpunkt. Kärlets material är SS. Specialvågar är av glas.

Tillsatsmedelspumpar

Tillsatsmedelspumpar är antingen tryckluftsdrivna eller motordrivna pumpar.

Lagringskärl för tillsatsmedel

Storlek på lagringskärl är 500 - 5000 l och de är utrustade med ett överfyllnadsskydd.

Tillsatsmedelscontainer

En vinterutrustad tillsatsmedelscontainer är lättanvändbar. Tillsatsmedelstankar och pumpar placeras i en isolerad container. Containern är elektrifierad och för elektriska och automationsanslutningar kan användas snabbkopplingar. Mekanisk utrustning kommer färdigmonterad och -testad.