Flygande vägning

Flygande vägning av ballast ger upp till 2 kg doseringsnoggrannhet

Flygande vägning av ballast ger upp till 2 kg doseringsnoggrannhet

Det ”flygande” vägningssystemet för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen. Specialgjorda frekvensstyrda bandmatare möjliggör upp till 2 kg doseringsnoggrannhet. Exakta ballastmängder och exakt fuktinformation säkerställer rätt mängd ballast i betongen samt rätt förhållande mellan vatten och cement, vilket sparar cement och pengar.

Upp till 2 kg noggrannhet vid ballastdosering

Sparar upp till 30 kg cement per betongkubik

Höghastighetsvägning garanterar stor kapacitet


 Lösningen möjliggör en lägre ballastsilo och fyllningsramp

Lösningen möjliggör en lägre ballastsilo och fyllningsramp

Flygande vägning flyttar ballast under vägningsprocessen, varför ballastvågen kräver bara litet utrymme. Ballastsilon blir 2-3 meter lägre än det traditionella bandvågsystemet. Lösningen sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten. Det går lätt att fylla ballastsilon och det uppstår betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren.

Ballastsilo och fyllningsramp 2-3 meter lägre än de traditionella lösningarna

Sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten

Betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren


Enkelt och förmånligt fundament också för mobila lösningar

Enkelt och förmånligt fundament också för mobila lösningar

Flygande vägning möjliggör ett enkelt och förmånligt fundament, det behövs varken underjordiska grävningar för lyftkärlet eller höga betongsocklar. En plan betongplatta lämpar sig för en fast installation. När det är fråga om en mobil lösning är det lätt att montera ett mobilt stålfundament och fyllningsrampelement som efter projektet kan flyttas till ett nytt ställe tillsammans med fabriken.

Lätta grundarbeten, plan platta vid fast installation

Mobilt fundament för mobila lösningar

Mobil fyllningsramp för ballast levereras med fabriken