fuktmätning i ballast

Tecwill levererar anordningar för fuktmätning i ballast och betong

Fukt i ballasten mäts och värdet används för att beräkna vattenmängden i ballasten. Tecwills WillControl system avräknar automatiskt denna mängd vatten från satsens vattenmängd och korrigerar värden.

Fuktmätning i ballast

Det flygande vägningssystemet för ballast gör det möjligt att mäta fukt i alla ballaster med en givare som är installerad på ballastflödet. Givaren mäter fukt i varje ballast och sänder uppgifterna till styrsystemet.

Givaren vid flygande vägning kan vara en mekanisk eller optisk givare.

Fuktmätning i betong

För att kontrollera betongkonsistensen kan blandaren utrustas med en givare som mäter betongkonsistensen. Givaren ger data om betongens vatteninnehåll och därmed kan man justera det önskade fuktighetsvärdet för betong.