lagring och hantering av cement

Tecwill Oy erbjuder utrustning för hantering och lagring av cement. Utbudet omfattar cement-, silica- och asksilor i olika storlekar och deras utrustning samt fördelningsutrustning och doseringsanläggningar för cement.

  • Cementsilor 20 - 250 m3
  • Panelcementsilor 50 - 110 m3
  • Cementskruvar, silicaskruvar
  • Filter
  • Nivåmätning i silorna
  • Påfyllningssystem för silorna
  • Säkerhetsutrustning för silorna