uppvärmningssystem för ballast

TurboCobra uppvärmningssystem

TurboCobra uppvärmningssystemet består av följande utrustningar som dimensioneras enligt kundens betongfabriks kapacitet;

 • värmecentralen dimensionerad enligt betongfabrikens kapacitet
 • dosering av varmvatten och varmvattenrörledningar
 • turboångrörledningar och värmeventiler 
 • WillConHot styrsystem för uppvärmning av ballast och tillverkning av hetbetong

När uppvärmningssystemet levereras med Cobra eller Tower fabriken, får kunden ett helt färdiginstallerat system. När det gäller Cobra fabriker, installeras värmerörledningar och varmvattenrörledningar färdigt redan på fabriken.


Egenskaper och fördelar

TurboCobra uppvärmningssystemet är ett effektivt och konstnadseffektivt system med följande egenskaper;

 • Snabb uppvärmning av ballast
 • Snabb uppvärmning av varmvatten
 • Uppvärmning av betongfabrikens utrymmen
 • Uppvärmning av element- eller produktfabrik
 • Tillverkning av hetbetong

TurboCobra uppvärmning styrs av styrsystemet WillConHot som har utvecklats av Tecwill Oy. Systemet sköter

 • styrning av ballastuppvärmning enligt de inställda parametrarna
 • mätning av ballasttemperatur
 • tillverkning av hetbetong
 • mätning av betongtemperatur

Tilläggsutrustning

TurboCobra uppvärmningssystemet kan förses med tilläggsutrustning enligt kundens behov;

 • varmvattenrörledning för rengöring av bilar 
 • kallvattentank i värmecentralen
 • uppvärmning av elementfabrikens håldäckselementsängar, elementbord och utrymmen 
 • uppvärmning av produktfabrikens utrymmen