lagring och hantering av ballast

Vi levererar utrustningen för hantering,  dosering och lagring av ballast.

  • ballastsilor
  • band- och vibratormatare
  • sektorluckor 
  • lock och öppningsmekanismer
  • VERTEC vertikaltransportör för ballast
  • bandtransportörer
  • fuktmätning i ballast