renovering av betongfabrik

 

Om den gamla betongfabrikens konstruktion fortfarande är användbar, kan det bästa alternativet vara byte av utrustning eller renovering av hela fabriken. På detta sätt kan man fortsätta fabrikens livscykel.

Renoveringen blir aktuell när

  • fabriken inte fungerar på avsett sätt och har mycket produktionsavbrott
  • det är svårt att hitta underhållstjänst eller reservdelar för program eller apparater
  • man vill göra produktionen mer effektiv

Renovering av betongfabrik kan omfatta byte/reparation av mekanisk utrustning och uppdatering av det gamla styrsystemet.

Det nya styrsystemet förbättrar avsevärt den gamla fabrikens prestanda och kvalitet. Också rapporteringen kommer att motsvara de nya kraven.