betongfabrik för en elementfabrik

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för betongproduktion på elementfabriker

En lämplig fabriksmodell väljs på basis av kapacitet, element som tillverkas, tomtens förhållanden och massans fallhöjd, t.ex.

  • D-Mix betongfabrik placeras antingen inne i elementhallen eller utomhus
  • DOUBLE betongfabrik placeras antingen inne i elementhallen eller utomhus
  • krossbetongfabrik för blandning av speciellt stenmaterial, färgpigment och vitcement särskilt för krävande fasadelement
  • Skräddarsydd speciallösning enligt kundens behov
  • Standard ARCAMIX, COBRA eller TOWER fabrik modifierad för elementproduktion

Fabriken utrustas med nödvändig tilläggsutrustning och ansluts till elementproduktion, t.ex.:

  • transport av betongmassa längs massaspåret
  • orderpunkter för betong som kan placeras på olika ställen i fabriken
  • färgdoseringssystem för tillverkning av färgbetong, flytande eller pulverformig
  • regleringssystem för betongfukt i jordfuktiga eller smidiga massor