TOWER egenskaper och fördelar

Modulbaserad konstruktion
 • fabriksmoduler eller våningar görs färdigt på fabriken inklusive elektriska installationer och värmeisoleringar
 • snabb montering, kan lätt flyttas till ett nytt ställe
 • möjligt att utrusta fabriken med en eller två blandare
 • antalet ballastsilor och silornas storlek kan variera enligt kundens krav
Högklassig betongproduktion
 • fuktmätning i ballast och kontroll
 • reglering av betongkonsistens
Lyft av ballast
 • med VERTEC vertikaltransportör för ballast , då utrymmesbehovet på produktionsstället blir litet
 • med en stigande bandtransportör
Vinterutrustning och ballastuppvärmning
 • alla inneutrymmen kan utrustas med uppvärmning och belysning
 • det effektiva uppvärmningssystemet för ballast säkerställer betongproduktionen även under stränga vinterförhållanden
Ekonomisk lösning för professionella betongtillverkare:
 • för produktion av färdigbetong
 • för projektbyggande
 • för elementfabriker
 • för produktfabriker