Teemu Tuominen 11.11.2020 6 min read

Arcamix-betongfabriken tillverkar betong för enormt Västlänks järnvägsprojekt

Arcamix 3,0 egenskaper:

  • effektiv ballastdosering med det "flygande" doserings- och vägningssystemet
  • högkvalitativ BHS dubbelaxelblandare med en satsstorlek på 3,0 m³
  • integrerat kontrollrum, tillsatsmedelscontainer, laboratoriecontainer och varm förrådscontainer
  • separat våg för återvinningsvatten, bindemedelsvåg med ett separat filter, ballastsilos med förstärkt botten
  • ballastsilornas lockkonstruktion av pulpettyp möjliggör påfyllning med hjälp av lastbilar
  • den totala silovolymen kan öka upp till 6x65m³
  • värmecontainer som drivs med bio-diesel och som är utrustad med separat kallvattentank
  • fullt utrustad tillsatsmedelscontainer och kontrollrumscontainer

Arcamix_concrete-mixing-plant_P282_7

Kund och projekt

Det svenska familjeföretaget Thomas Betong grundades under namnet AB Färdig Betong, och den första fabriken öppnades i Karlstad, 1955. Bara två år därefter sattes upp huvudkontoret i Göteborg där det finns än idag. Numera verkar företaget också på den amerikanska, tyska och polska färdigbetongmarknaden. Totalt har Thomas Betong cirka 160 betongfabriker, varav 38 i Sverige. I hemlandet har företaget dessutom tre fabriker för prefabricerad betong.

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg är för närvarande ett av Sveriges största och mest följda byggprojekt. Den nya järnvägsförbindelsen kommer avsevärt att förbättra förbindelserna mellan Göteborg och Västra Sverige. I dag är Göteborgs centralstation en så kallad säckstation, vilket innebär att alla tåg som ska vidare från stationen måste "vända" och köra ut samma väg som de kom in. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Dessutom byggs tre nya underjordiska järnvägsstationer vid centralstationen, Haga och Korsvägen. Järnvägsprojektet beräknas vara helt klart 2026. Det beräknade behovet av fabriksbetong kommer att vara över 300 000 m³.

Installation av betongfabrik

Installation av betongfabrik

Förinstallerad isolering gjorde installationen snabbare. All vinterutrustning var färdiginstallerad från fabrik och de behöver inte monteras ner när fabriken flyttas till ett nytt ställe.

Tecwill skickade två specialister till Göteborg för att hjälpa till med ibruktagandet av fabriken och installationsövervakningen. Allt började med säkerhetsutbildningen. Efter utbildningen levererades betongfabriksmodulerna till byggplatsen och installationen startade. Byggplatsen för betongfabriken låg i Göteborgs centrum, bredvid centralstationen.

Tajmning och dirigering av transporterna till byggplatsen krävde noggrann planering av oss. Körvägarna till byggplatsen ändrades i takt med att projektet gick framåt och att utrymmesbehovet förändrades. Avlastning, placering av containrar och moduler och lyftarbeten med kranen genomfördes inom fem dagar. Installationen höll tidsplanen. Vädret i Göteborg var regnigt - inte kallt och blåsigt som vanligt i januari.

Arcamix_concrete-mixing-plant_P282_2

Krav på betongfabriken

Miljökraven för betongfabriken som ska uppföras i centrum är tuffa. Det är många faktorer som måste beaktas: buller, fabrikens storleksbegränsningar och mycket strikta utsläppskrav. Arcamix-betongfabriken uppfyllde alla dessa krav. Fabrikens bindemedelsvåg är utrustad med ett separat filter för att hantera cementdamm som uppstår vid dosering. Fabrikens struktur är låg, vilket innebär att det inte behövs några separata silofötter. Därmed sparar kunden in på kostnaderna.

Arcamix-fabriken har också ett mindre koldioxidavtryck jämfört med konkurrenternas fabriksmodeller tack vare det ”flygande” doserings- och vägningssystemet för ballast. Systemet sparar cement och därmed minskar koldioxidutsläppen vid betongtillverkning. Tack vare systemet är påfyllningsrampen till ballastsilorna mycket låg, cirka 3 meter. Detta leder till stora besparingar i bränsle- och driftskostnader för hjullastare. Silovolymen förblir densamma, men utrymmet som fabriken och påfyllningsrampen behöver är betydligt mindre. Tack vare sin kompakta konstruktion kan hela betongfabriken placeras på en mindre tomt, vilket innebär en betydande fördel särskilt i stadsområden.

De senaste veckorna har visat att vi får fortsätta arbeta med Thomas Betong också i framtiden. Men mer om det senare.

betongfabriken

 

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914