vattendosering

Apparatur för vattendosering

Vi levererar utrustning för vattendosering. En vattenvåg kan utrustas med doseringsventiler både för kall- och varmvatten, vilket möjliggör justering av betongtemperatur.

Vattenvågen kan delas upp i två delar, den ena är för rent vatten och den andra för återvinningsvatten. Det rena vattnet pumpas in i blandaren genom vattenmunstycken, vilket gör blandningen snabbare. Återvinningsvattnet vägs och leds direkt in i blandaren.

Återvinningsvattenvågen kan också vara ett separat vågkärl.

Findosering av vatten sker med hjälp av en vattenmätare som doserar vattenimpulser in i blandaren enligt styrsystemets parametrar.