Välj din bransch och bekanta dig närmare vad vi kan erbjuda just dig.

Färdigbetong

Tecwill erbjuder färdigbetonglösningar som hjälper kunden att bli marknadsledare och föregångare i branschen.

 • Vi erbjuder den bästa tekniken som medför stora fördelar och besparingar
 • Våra lösningar sparar cement och minskar CO2 -utsläpp.
 • Våra lösningar ökar produktionskapaciteten och minskar produktionsavbrott.
Kuinka kasvattaa valmisbetonin tuotantovolyymia?

Hur kan man öka produktionsvolymen av färdigbetong?

Det är bra fart i byggbranschen och efterfrågan på betong växer hela tiden. Man borde producera mera betong men den nuvarande betongfabrikens produktionskapacitet räcker inte längre till. Dessutom orsakar det föråldrade styrsystemet avbrott i produktionen. Lösningen är att bygga en ny och effektivare betongfabrik.

Läs mer »

Projektbyggare

Tecwill löser problemet med betongproduktion i ett byggprojekt 

 • genom att testa den mobila betongfabriken redan på förhand på fabriken
 • genom att leverera den mobila betongfabriken nyckelfärdig och kostnadseffektivt med sitt fundament 
 • genom att starta betongproduktionen på önskat datum
 • genom att erbjuda ett serviceavtal under hela projektet vilket minimerar produktions- och underhållskostnader.
Ison rakennusprojektin betonin tuotannon järjestäminen

Ska man skaffa en egen betongfabrik eller köpa färdigbetong?

När ett byggprojekt sätts i gång, är betongbehovet stort. Då blir det aktuellt att räkna ut om det blir billigare att köpa färdigbetong eller investera i en egen mobil betongfabrik.

Läs mer »

Element- och produktfabrik

Tecwill hjälper element- eller produktfabriken att profilera sig som en leverantör av högkvalitativa element- eller betongprodukter

 • genom att skräddarsy en sådan betongfabrik som passar just kundens önskemål och krav
 • genom att ansluta andra funktioner till fabriken som förflyttning av massa, beställning av massa och uppvärmning
 • genom att utföra noggrann fuktmätning i ballasten och justera betongkonsistensen till rätt konsistens
 • genom att dimensionera fabrikens utrymmen och funktioner enligt hela fabrikens kapacitet
elementti-1-767x600px.jpg

Betongfabrik för element- eller produktfabriker

När behovet av betong i en element- eller produktfabrik ökar och den egna produktionskapaciteten inte längre räcker till för att möta den ökande efterfrågan, är det dags att överväga möjligheten att investera i en ny betongfabrik.

Läs mer »

Tecwill är en världsledande leverantör av betongfabriker som erbjuder sina kunder det mest kostnadseffektiva och ekologiska sättet att tillverka betong för olika ändamål. 
Den senaste tekniken tillsammans med moderna och tillförlitliga lösningar medför betydande besparingar och fördelar för våra kunder. Betongfabriksmoduler testas färdigt redan på fabriken och därför är de enkla och snabba att montera, säkra att använda, lätta att underhålla och lätta att flytta vid behov. Våra betongfabriker och utrustningar är designade för att klara hårda och kalla vinterförhållanden.
Våra kunder omfattar ledande färdigbetongföretag, krävande projektbyggare, element- och produktfabriker samt miljöteknikföretag.

 

Titta på videon hur vi monterar Cobra betongfabriken

Super Cobra C120

Blogg

 • Arcamix

  ARCAMIX

  ARCAMIX är den nya generationens betongfabrik med sjöcontainerdimensionering. Den har samma egenskaper som en stationär betongfabrik, men tack vare sin containerkonstruktion är Arcamix snabb att montera och lätt att transportera vart som helst i världen. Lösningen i sin helhet är en ekonomisk investering.

  Läs mer »

  Ladda ner broschyren

 • Cobra

  COBRA

  COBRA är en mobil betongfabrik som har samma egenskaper som en stationär betongfabrik tack vare sin patenterade specialkonstruktion. Fabriken är snabb att sätta i drift och vid behov kan den flyttas till ett nytt ställe.

  Läs mer »

  Ladda ner broschyren 

 • Tower

  TOWER

  TOWER är en betongfabrik med modulkonstruktion som kräver bara litet utrymme. TOWER lämpar sig bra för tillverkning av färdigbetong. Den passar också för element- eller produktfabriker och kan utrustas med ett automatiskt fördelningssystem för massa. Det är också möjligt att flytta fabriken, eftersom modulerna är lätta att demontera och lätta att flytta till ett nytt ställe.

  Läs mer »

 • D-MIX

  D-MIX

  D-MIX lämpar sig utmärkt för produktion av färdigbetong och element- och produktfabrikers betongproduktion. Fabriken kan placeras helt inuti produktionshallen. Lösningen kan skräddarsyddas enligt kundens önskemål och krav. Den multifunktionella D-MIX -fabriken lämpar sig för tillverkning av flera olika betongsorter.

  Läs mer »

 • Double

  Double

  DOUBLE är en lämplig lösning för element- eller produktfabrikers betongproduktion, när det behövs flera blandare. Blandarna kan ha samma storlek eller olika storlek om man behöver mindre mängder specialmassa, t.ex. vid tillverkning av ytmassa. Tack vare modulkonstruktionen är fabriken en kostnadseffektiv och flexibel lösning.

  Läs mer »

 • Renovering av betongfabrik

  Om den gamla betongfabrikens konstruktion fortfarande är användbar, kan det bästa alternativet vara byte av utrustning eller renovering av hela fabriken. På detta sätt kan man fortsätta fabrikens livscykel.

  Läs mer »

 • Specialfabriker

  Förutom våra standardmodeller tillverkar vi även betongfabriker och utrustning enligt kundernas krav och önskemål.

  Läs mer »

 • Flygande vägning av ballast ger upp till 2 kg doseringsnoggrannhet

  Det ”flygande” vägningssystemet för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen. Specialgjorda frekvensstyrda bandmatare möjliggör upp till 2 kg doseringsnoggrannhet. Exakta ballastmängder och exakt fuktinformation säkerställer rätt mängd ballast i betongen samt rätt förhållande mellan vatten och cement, vilket sparar cement och pengar.

  Upp till 2 kg noggrannhet vid ballastdosering

  Sparar upp till 30 kg cement per betongkubik

  Höghastighetsvägning garanterar stor kapacitet

 • Lösningen möjliggör en lägre ballastsilo och fyllningsramp

  Flygande vägning flyttar ballast under vägningsprocessen, varför ballastvågen kräver bara litet utrymme. Ballastsilon blir 2-3 meter lägre än det traditionella bandvågsystemet. Lösningen sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten. Det går lätt att fylla ballastsilon och det uppstår betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren.

  Ballastsilo och fyllningsramp 2-3 meter lägre än de traditionella lösningarna

  Sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten

  Betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren

 • Enkelt och förmånligt fundament också för mobila lösningar

  Flygande vägning möjliggör ett enkelt och förmånligt fundament, det behövs varken underjordiska grävningar för lyftkärlet eller höga betongsocklar. En plan betongplatta lämpar sig för en fast installation. När det är fråga om en mobil lösning är det lätt att montera ett mobilt stålfundament och fyllningsrampelement som efter projektet kan flyttas till ett nytt ställe tillsammans med fabriken.

  Lätta grundarbeten, plan platta vid fast installation

  Mobilt fundament för mobila lösningar

  Mobil fyllningsramp för ballast levereras med fabriken

 • Det moderna styrsystemet garanterar en högkvalitativ betongproduktion enligt standarden EN-206. Systemet sätts ihop av lämpliga programmoduler och apparater enligt kundernas krav. Mångsidig rapportering kan anslutas till kundens datasystem så att företagsledningen och ekonomihanteringen får information i realtid. Fjärrstyrning möjliggör snabb hjälp och snabba uppdateringar.

  Stabil produktion utan onödiga driftsstopp

  Mångsidig rapportering

  Fjärrstyrning möjliggör snabb hjälp och snabba uppdateringar

  Läs mer »

  WillControl ohjausjärjestelmä takaa korkealaatuisen betonintuotannon
 • Självlärande dosering och mångsidiga justeringsegenskaper för processen underlättar användningen

  Självlärande styrning av dosering identifierar materialflödet och förutser och justerar doseringsnoggrannheten automatiskt. Den förbättrade doseringsnoggrannheten påskyndar processen och förbättrar betongkvaliteten. Doserings- och blandningsprocessen kan justeras noggrant precis enligt fabrikens utrustning och krav, t.ex. inställningar, tömningsordning och -tid för vågarna. Tillsatsmedel kan tömmas i blandaren ett medel åt gången vid önskad tidpunkt, t.ex. vid tillverkning av självkompakterande betong.

  Självlärande dosering justerar doseringsnoggrannheten automatiskt

  Mångsidiga justeringsegenskaper för processen

  Tillsatsmedel töms i blandaren i önskad ordning vid önskad tidpunkt

Kontakta oss!

Fyll i formuläret och skicka det till oss. En av våra experter kommer att kontakta dig snart.