Teemu Tuominen 08.06.2021 7 min read

Den dubbla betongfabriken – egenskaper och fördelar

Klädbutiker lockar ofta köpare med erbjudandet ”köp två, betala för en”. Tyvärr finns det inga sådana erbjudanden på betongfabriksmarknaden.

Under de närmaste åren har vi kunnat genomföra tre leveranser med dubbelfabriker. I detta blogginlägg kommer jag att gå igenom möjliga skäl som får våra kunder att välja den dubbla betongfabriken. Dubbelfabriken betyder att det finns två betongfabriker på samma plats. Båda fabrikerna installeras och tas i drift samtidigt eller stegvis.

Båda betongfabrikerna har ett eget oberoende styrsystem även om kontrollrummet för båda fabrikerna ofta ligger på samma plats. Detta ger operatörerna mycket frihet att organisera sin produktion. Ibland kan ett och samma rum vara utrustat med flera olika dataskärmar som övervakar blandningsprocessen, kamerasystemet och värmesystemet.

Tack vare det ”flygande” doserings- och vägningssystemet för ballast som Tecwill har utvecklat kan båda dessa betongfabriker använda samma fyllningsramp för ballast oavsett blandarens storlek. Nedan hittar du en bild av denna ramp.

Här har du ett exempel: Cobra C80 betongfabriken med en 2.0m³ blandare kan installeras på samma jämna betongplatta med Arcamix betongfabriken som är utrustad med en 4,5m³ blandare. Och båda använder samma fyllningsramp.

Lentävä punnitus

Tupla-Asema, Betoniasema

 

10 skäl att välja en dubbelfabrik

Denna typ av investering bygger på en stabil färdigbetongmarknad, tillräckliga produktionsvolymer och en stark vision för framtida färdigbetongleveranser. Naturligtvis måste större investeringsbeslut alltid vara framåtblickande.

  1. Platsen är lämplig för marknadsområdet och det finns bygglov att installera två betongfabriker.
  2. Företaget planerar att expandera marknaden och flytta en av fabrikerna i framtiden.
  3. Det måste finnas tillräcklig lagringskapacitet för olika ballastsorter och bindemedel.
  4. Det finns ett behov av att blanda olika typer av betongblandningar samtidigt, eftersom sortimentet av betong är så stort, till exempel sprutbetong, självkompakterande betong...
  5. De totala betongproduktionsmängderna är höga.
  6. Det finns ett behov av två olika betongblandare (till exempel planblandare och dubbelaxelblandare), som gör det möjligt att blanda betong med rätt blandartyp.
  7. I ett flerårigt byggprojekt varierar produktionsvolymerna och fabrikerna måste kunna möta produktionstopparna.
  8. Det är rätt tid att investera (den globala ekonomin, växelkurser, ny marknad, konkurrenssituation...)
  9. Ett nytt färdigbetongföretag måste ha två betongfabriker så att det kan erbjuda och delta i stora färdigbetong- eller byggprojekt. Stora gjutningar kräver en reservfabrik.
  10. Bra placering av den dubbla fabriken medför besparingar i logistikkostnader.


Valmisbetoni

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914