WillControl egenskaper och fördelar

WillControl är ett verktyg för all verksamhet i företaget

 • tar hand om proportioneringen i betongrecept
 • styr den helt automatiserade betongproduktionen
 • tar hand om kvalitetskontroll av betong, ballast och produkter
 • samlar in faktureringsinformation
 • har omfattande kontroll- och rapporteringsverktyg samt anslutningar till de vanligaste ekonomiförvaltningsprogrammen

WillControl-system

 • kan installeras i en ny eller gammal betongfabrik
 • är visuellt och lättanvändbart
 • gör företagets rutiner snabbare och befriar resurser till den väsentliga affärsverksamheten
 • kan ansluta geografiskt separata produktionsenheter till ett och samma nätverk

Bättre konkurrensförmåga och lönsamhet med hjälp av WillControl

 • samma system för alla funktioner
 • mindre personal
 • god kvalitet till lägsta möjliga kostnad
 • ekonomisk användning av cement
 • ökad produktivitet