Mika Silvennoinen 11.08.2020 9 min read

Tecwill Cobra C120 betongfabrik till världens största vindkraftspark i Sverige

 

Mobile Concrete Batching plant

Kund: Ruskon Betoni Oy / KiBe Oy

Läge: Sverige

Projekt: Cobra C120-5/150 mobil betongfabrik utrustad med ett automatiskt fiberdoseringssystem och stålbalksfundament 

Leveransinnehåll: Mobil betongfabrik som består av fem ballastsilos, fyra bindemedelssilos, en fiberdoseringsmodul och turbo-värmecontainer med en kallvattentank

I juni 2019 levererade Tecwill Oy den mobila betongfabriken Cobra C120 till norra Sverige för vindkraftverksprojekt. Den första delen av projektet inkluderar 179 väderkvarnar, den andra 440 väderkvarnar. Totalt kommer projektet att omfatta mer än 1100 väderkvarnar, så vindkraftsparken kommer att bli en av de största parkerna i världen.

Concrete Plant

Cobra-fabriken installerades på stålbalksfundament. Tecwill-leveransen inkluderade också stödkonstruktioner av stål för fyllningsramper samt jordtrycksväggar som är fästa på ballastsilornas stomme. Detta är ett enkelt och snabbt sätt att skapa fundament. Tack vare jordtrycksväggar är det inte nödvändigt att bygga en separat stödmur av betong (eller liknande) för fyllning av ballast.

Innan betongfabriken packades och levererades till Sverige förinstallerades och testades den i Finland. Testningen utfördes både mekaniskt och elektroniskt. Noggrann förberedelse och planering möjliggjorde snabb driftsättning på byggplatsen. Också produktionen startade utan dröjsmål.

Fast installation

Som strömkälla använde kunden två generatorer. Vattnet pumpades från borrbrunnen direkt till kallvattentanken. Denna tank ligger i 12m turbo-värmecontainern.

Cobra C120 är en mobil betongfabrik som lätt kan flyttas till ett nytt ställe vid behov. Demontering, flyttning och installation går snabbt och enkelt. Leveransen innehåller också ett underhållsprogram för fabriken. Om programmet följs, hålls underhållskostnaderna nere.

Aggregate mositure measuring, Flying aggregate dosing and weighing system

Blandaren vid Cobra C120-fabriken är BHS 3,0 dubbelaxelblandare som lämpar sig perfekt för blandning av fiberbetong. Dessutom finns ett brett utbud av tilläggsutrustning. Blandaren utrustades med speciella slitplattor och med ett utökat BHS helautomatiskt centralsmörjningssystem. Dessutom förseddes fabriken med LED utomhusbelysning, ett kameraövervakningssystem och blandarens kamera. Specialmodeller kan alltid skräddarsys enligt kundens krav.

Fuktmätning i ballast utförs med en optisk givare som mäter den genomsnittliga fukthalten i alla ballastfraktioner. Detta medelvärde överförs till  WillControl-programmet och används för beräkning av den nödvändiga mängden vatten som ska doseras i vattenvågen. Tack vare det flygande doserings- och vägningssystemet för ballast passerar alla ballaster under samma mätgivare. Detta säkerställer en mycket noggrann dosering.

Cobra C120 -fabriken tillverkar betong av hög kvalitet. Det uppnås t.ex. med WillControl styrsystemet som kontrollerar hela betongproduktionsprocessen från dosering till kvalitetskontroll. Uppvärmningssystemet för ballast och vatten med automatisk blandning av temperaturkontrollerad betong garanterar framgångsrik produktion under de mest utmanande förhållandena.

Fiberdoseringssystemet är helt automatiskt. Det flygande vägningssystemet tillåter att fiber doseras i ballastflödet, varefter fibrerna redan är färdigblandade. Detta förkortar blandningstiden, säkerställer en homogen fiber-ballast-blandning och jämn betongkvalitet utan fiberklumpar.

IFiber concrete, Ready-mixed concrete

I detta projekt ville kunden säkerställa en säker och stabil produktion av högkvalitativ färdigblandad betong och fiberbetong året runt. Tecwills Cobra C120 betongfabrik är också enkel att underhålla. Dessutom är eventuella utbyggnader av styrsystemet och det elektriska och mekaniska systemet enklare att genomföra i framtiden. Det är också enkelt att flytta fabriken och montera om den tack vare de modulära strukturerna och snabbanslutningslösningarna.

Om du vill ha mer information, svarar jag gärna på dina frågor.

Lämna en kontaktförfrågan »

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936