MILJÖ OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP

Hur minskar Tecwill betongindustrins koldioxidutsläpp och hjälper branschen att nå nollnivå?

Betongbranschen står inför granskning när det gäller koldioxidutsläpp och det finns ingen enkel lösning: alla måste ta sitt ansvar och det gäller hela branschen.

Även om vi är ledande inom branschen när det kommer till miljö och hållbarhet, fortsätter vi att förbättra våra produkter och vår verksamhet. Klimatpåverkan är en högt prioriterad faktor i vår produktutveckling. Vi utvecklar aktivt nya tekniska metoder, produkter och lösningar för att stödja våra kunder i deras mål.

Vår produktionsteknik är väl testad och används över hela världen. Här är några exempel på hur vi arbetar för att minska klimatpåverkan.

 

 

 

 

Teknologi för att minska koldioxidutsläpp

Här exempel på hur vi har utvecklad lösningar

Läs mer
Spara cement och spara diesel "Flygande" vägningssystem för ballast

När betongproduktionen är igång, doserar doseringsanläggningen material på vågbandet med varierande hastighet. Detta kan leda till variationer i doseringsmängder. För att kompensera för dessa variationer tillsätts extra cement i receptet. Det innebär att det används upp till 10% mer cement per kubikmeter betong än nödvändigt! Det är dock inte nödvändigt att slösa på detta sätt. Upptäck hur du kan spara både cement och miljö genom att använda det innovativa flygande vägningssystemet.

 • Fyllningsramp som är 2-3 meter lägre än i traditionella lösningar kan du uppnå betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren.
 • Dessutom kan du uppnå en noggrannhet på upp till 2 kg vid ballastdoseringen.
 • Genom att använda detta system kan du spara upp till 10% cement per kubikmeter betong och därmed minska materialförbrukningen och miljöpåverkan.
Läs mer
Läs mer
Leverera världens bästa betong Självlärande AI-baserad doserings- och vägningsalgoritm

En doserings- och vägningsalgoritm baserad på artificiell intelligens möjliggör en snabbare materialflöde och förbättrad precision när det gäller doseringen av material. Den förbättrade vägningen av materialen ger en korrekt konsistens och minskar avvikelserna i doseringen.

 • Produktionskostnaderna minskas vilket leder till besparingar.

 • Dessutom sparar det också cement och minskar CO2-utsläppen från betongproduktionen.
Läs mer
Läs mer
Mindre cement och energi OptiMoist fuktmätningssystem för ballast

En förbättrad optisk fuktmätning för ballast, tillsammans med noggrann materialdosering och vägning, leder till betydande kostnadsbesparingar i produktionen. Genom att ha rätt mängd ballast och vatten i varje betongsats kan blandningstiden förkortas och det blir möjligt att minska mängden cement i satsen.

 • Mindre energi

 • Rätt konsistens

 • Mindre cement
Läs mer
FAQs

Vanliga frågor

Här nedan finner ni vanligt förekommande frågor som ofta uppstår. Vi är övertygade om att våra svar kommer att vara till nytta och hjälpa er att lösa era funderingar. Tveka inte att kontakta oss direkt om ni önskar diskutera våra tekniska lösningar mer ingående.

Vad är klimatsmart betong?

Betong med mindre miljöpåverkan har en betydligt lägre global uppvärmningspotential (GWP)3 i jämförelse med traditionell betong.

Genom att minska mängden cement i betongblandningen och istället använda kompletterande cementbaserade material som;

- Flygaska
- Slagg- 
- Kalksten
- Kiseldioxid (microsilika)
- Naturliga pozzolaner
- Metakaolin
- Geopolymerer

Genom att använda dessa bindemedel i rätt dos kan betongens koldioxidavtryck minskas med nästan 70 procent.

Dessutom är återvunnen ballast och sand, krossad betong och återvunnet vatten vanliga alternativa material som används i betongproduktion för att reducera CO2-utsläppen.

Vilka är Tecwills metoder och teknologier för att minska koldioxidutsläppen från betongproduktion?

Vi har skapat en rad innovativa lösningar för att effektivt minska cementhalten i betongproduktionen och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen.

- "Flygande" vägningssystem, som säkerställer den bästa doseringsnoggranheten för ballast. 
- OptiMoist förbättrad fuktighetsmätningssystem för ballast, som säkerställer rätt konsistens och rätt mängd cement. 
- AI-baserad dosering- och vägningsalgoritm

Tillverkningen av cement, en viktig beståndsdel i betongproduktionen, är en betydande källa till utsläpp. Tecwills innovativa teknologier har utvecklats specifikt för att minska mängden cement som används i betongproduktionen, vilket resulterar i en minskning av CO2-utsläppen. Genom att implementera våra lösningar förbättras energieffektiviteten i betongfabrikerna samtidigt som totalkostnaderna per kubikmeter minskar.

När vi tillverkar våra produkter, minimerar vi vår egen påverkan på miljön genom att använda återvunnet stål och vi strävar efter att utveckla innovativa metoder för att optimera både material- och energiförbrukning i våra leveransprojekt.

Hur skiljer sig en Tecwill betongfabrik från traditionella betongfabriker? Våra modulära strukturer och fabriksmonterade apparater gör att betongfabriken kan installeras snabbt och enkelt flyttas, även under vinterförhållanden.

 • Optimerad materialförbrukning
 • Elsystemet är fabriksinstallerad 
 • Vinterisoleringar i alla modulerna är fabriksinstallerad på fabriken. 

Våra betongfabriker är en perfekt kombination av teknik och mångsidighet. Det innebär att de är utformade för att hantera alla typer av betong, oavsett sort: färdigbetong, sprutbetong, lättbetong, fiberbetong, SKB etc. 
 • Färdigbetong
 • Sprutbetong
 • Lättbetong
 • Fiberbetong
 • Självkompakterande betong
 • Prefab betong
 • etc. 
Finns det några utmaningar eller hindren för att kunna implementera miljöstrategin och mindre CO2-utsläpp i betongindustrin?
 • Gamla betongfabrikerna

   

 • Cementdosering med öppen design, vilket kan leda till utsläpp av cementdamm och högre cementhalt

   

 • Rädsla för att implementera ny teknik

   

 • Begränsad tillgänglighet och högt pris på nya bindemedel

   

 • Brister i standardisering och incitament

   

 • Användning av hållbara metoder

Vilka är miljöpåverkan från betongfabriker? Betongfabriker brukar oftast ha en påverkan på miljön i samband med;
 • koldioxidutsläpp
 • luftutsläpp, damm
 • buller
 • vattenanvändning och återvinning
 • tillsatsmedel läckage
 • grovsortering av avfall
 • hantering av restbetong
 • oljeläckage
Hur betongleverantör kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i praktiken? Genom att vidta följande åtgärder kan betongleverantören minska CO2-utsläppen och främja hållbarhet på ett effektivt sätt;

 • Genom att implementera förbättrad produktionsteknik kan betongleverantören effektivt minska sina CO2-utsläpp och främja hållbarhet.
 • Använda alternativa bränslen eller energikällor för att driva sin verksamhet på ett mer miljövänligt sätt.
 • Genom att optimera energieffektiviteten kan de också minska sin energiförbrukning och därmed sänka sin påverkan på miljön.
 • Dessutom är det möjligt att minska renvattenförbrukningen och förbättra kontrollen av damm och buller.
 • Genom att återvinna material och effektivt hantera avfall kan de bidra till en cirkulär ekonomi och minska mängden avfall som hamnar på deponi.
 • Dessa åtgärder är viktiga steg mot en mer hållbar och miljövänlig betongproduktion.
Minska koldioxidutsläppen på betongfabriken

Minimera skadliga effekter på miljö

Betongproduktion har en betydande påverkan på koldioxidutsläpp och medför allvarliga miljökonsekvenser. Tillverkningen av cement resulterar i stora mängder koldioxidutsläpp, och cement utgör en central komponent i betongproduktionen. Årligen tillverkas omkring 4,5 miljarder ton cement över hela världen, vilket leder till utsläpp av 2,7 miljarder ton koldioxid eller 8 procent av de totala globala utsläppen.

För att minska koldioxidutsläppen vid betongproduktion är det avgörande att använda avancerad produktteknik och hållbara produktionsmetoder. Återvinning av material och minskning av utsläpp spelar också en viktig roll. Genom att genomtänkt optimera dessa faktorer kan vi effektivt minska påverkan på miljön i samband med betongtillverkning.

P235_tecwill-cobra-mobile-concrete-mixing-plant_3

 

Dekarbonisering i praktiken

Hur minskning av koldioxidutsläpp utförs på betongfabriken i praktiken?

På betongfabriken finns det flera effektiva sätt att minska koldioxidpåverkan, och användning av rätt material i betongreceptet är bara en del av det. Förutom detta spelar även fordon, blandningsprocesser, energieffektivitet också bränslen med låga koldioxidutsläpp har en viktig roll för att bevara miljön.
Mega_Arcamix_concrete-mixing-plant_P301_13
Praktiska tips

Uppmuntra kollegor och betongbranschen för att dra nytta av banbrytande innovationer som minskar koldioxidutsläppen på betongfabriken.

Betong med lägre koldioxidutsläpp

Tecwill-aggregate-moisture-measuring-benefits_1

Kompletterande alternativa bindemedel

 • Cement med låg kolhalt
 • Slagg
 • Flygaska
 • Miljövänliga cementsorter
 • Geopolymers
 • Aktivators

Bättre doserings- och blandningsproces

Tecwill-flying-weighing-system-conveyor_1

Apparater och produktionsmetoder

 • Mer exakt vägning
 • Bättre fukthantering och mätning
 • Effektivt uppvärmningssystem
 • Energieffektivitet 
 • Vinterisolering, kallbroar
 • Uppgradering av styrsystemet

Genomtänkt logistik

CobraC120_mobile-concrete-batching-plant_P280_3

Tomt, belägen och logistik

 • Mobil betongfabrik
 • Kortare sträcka
 • Rusningstider
 • Alternativa bränslen
 • Optimering av transport 
 • Optimering av leveranstider
Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister och låt dem hjälpa er att hitta de perfekta lösningarna för era behov.